Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Rødbrystspurv – ny art for Norge

Det skulle bare gå fire dager fra sibirjernspurven hang i nettmaskene på Utsira, til neste førstefunn for landet dukket opp! En rødbrystspurv ble oppdaget på Lista i Vest-Agder onsdag 10. august. Vi kjenner bare til fire funn i Europa av denne arten fra tidligere.

Av Magne Myklebust

Publisert 15.08.2011

Geir Birkeland flyttet til Lista og Farsund tirsdag 9. august, og allerede dagen etter skulle han skrive seg inn i de ornitologiske historiebøker. På en tur ved Lista fuglestasjon kom Geir over en fugl han mente var en hortulan (Emberiza hortulana) på Gunnarsmyra. Dette er en relativt sjelden art på Lista, og i løpet av et normalår blir det registrert kun 1-2 individer i stasjonsområdet. Det var derfor helt naturlig at lokale ornitologer fattet interesse for hortulanen, og torsdag 11. august kunne Ole Skimmeland konstatere at fuglen fortsatt hadde tilhold i området. Vegard Bunes fikk etterhvert se fuglen, og fikk ikke plassert alle kjennetegn til hortulan. Etter nærmere studier kunne Bunes konstatere at fuglen faktisk var en rødbrystspurv (Emberiza buchanani)! Arten var tidligere ikke registrert i Norge, og det er svært få funn i Europa av denne østlige godbiten. På nettstedet til Feltornitologene er det gitt en god redegjørelse for de kjennetegn for rødbrystspurv som skiller den fra hortulan. Fuglen var en voksen hunn som åpenbart var i myting. Mange tilreisende ornitologer kunne konstatere at fuglen fortsatt var på plass fredag 12. august. Lørdag 13. august ble fuglen sett av én ornitolog, men det lot seg ikke gjøre for de øvrige tilreisende å finne fuglen. Det ble lett mye etter fuglen hele helga, men den var tilsynelatende borte fra lokaliteten. Den 19. august ble imidlertid fuglen gjenoppdaget på grusveien der den ble funnet ni dager tidligere. Den ble bare sett en kort stund før den fløy videre mot Groda. Det ble lett mer etter fuglen denne vindfulle kvelden, men den ble ikke funnet igjen.

Østlig art

Rødbrystspurven er en asiatisk art som har vestgrensen av sitt utbredelsesområde i det østlige Tyrkia. Utbredelsesområdet til arten går østover til Pakistan og vestlige deler av Mongolia og Kina, men den er flekkvis utbredt innenfor dette området i fjellstrøk som passer artens habitatkrav. Tre underarter er beskrevet, og underarten cerrutii er den mest vestlige. Denne hekker i det østlige Tyrkia, Kaukasus og Iran. Nominatunderarten buchanani finnes i Afghanistan og Pakistan, mens underarten neobscura hekker i Kasakhstan, Usbekistan, i det sørvestlige Sibir samt vestlige deler av Mongolia og Kina. En innfanget fugl i Nederland (se nedenfor) kunne bestemmes til sistnevnte underart. Noen systematikere mener at arten er monotypisk, dvs. at det ikke finnes flere underarter. Arten overvintrer i hovedsak i India og Pakistan.

Rødbrystspurven kalles «bergortolan» på svensk, noe som nok viser til at arten i stor grad holder til noe høyere og i mer karrige strøk enn hortulanen. Den hekker på karrige fjellskråninger eller høyplatåer, ofte i høyder over 2000 m. Det er imidlertid betydelig overlapp i habitatkrav mellom rødbrystspurv og sørlige bestander av hortulan.

Funn i Vest-Palearktis

I forbindelse med sitt bokprosjekt om sjeldne fugler i Vest-Palearktis (VP), så har Marcel Haas oversikt over fire godkjente funn i VP utenfor hekkeområdene i Tyrkia og Kaukasus:

1) 16. oktober 2004: Ett ind. ringmerket Castricum, Nederland tilhørte underarten neobscura.
2) 30.-31. oktober 2006: Pori, Finland.
3) 13. oktober 2009: Helgoland, Tyskland.
4) 2. juni 2010: En fugl ble filmet på Utlängan, Blekinge, Sverige. Den ble først bestemt som en hunnfarget hortulan. I november 2010 ble fuglen artsbestemt til rødbrystspurv ut fra bildene. Funnet er godkjent av den svenske Raritetskomiteen.

Takk til Marcel Haas for oversikt over godkjente funn i Vest-Palearktis. Det norske funnet er pr. dags dato ikke behandlet av NSKF. Nettsaken er oppdatert 26. august med informasjon om at fuglen ble gjenoppdaget 19. august.

Les mer (Lista fuglestasjon)

Rødbrystspurv Lista
Rødbrystspurv på Lista! Den voksne hunnen er her foreviget 11. august 2011, og var et førstefunn for Norge. FOTO: Vegard Bunes
Rødbrystspurv Armenia
En del norske ornitologer har fått sitt første møte med rødbrystspurv i fjellområder i Armenia. Bildet viser en voksen hann på hekkeplass i Armenia 7. juni 2008. FOTO: Gunnar Gundersen
Tilreisende ornitologer rødbrystspurv
Tilreisende ornitologer, som Øyvind Wathne Johannessen (foran), kunne tilfreds registrere at fuglen var på plass! FOTO: Vegard Bunes

Kommentarer til nyheten (2)