Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Mellomspett på Senja – ny art for Norge

Mellomspetten finnes i edelløvskog over det meste av Midt- og Øst-Europa, og stor var overraskelsen da en mellomspett hadde tilhold på Senja over to måneder høsten 2023. Funnet er det første i Norge av arten.

Av Magne Myklebust

Publisert 13.11.2023

I slutten av august i år oppdaget Leon Johansson en spett i hagen på Gibostad, et tettsted i Senja kommune i Troms og Finnmark. Han antok at fuglen var en dvergspett, som er en hekkefugl også i Troms. Vi tok kontakt med Leon, og han forteller til BirdLife Norge at første besøk hos ham av spetten var 24. august kl. 20.41. Da fikk han tatt noen få bilder i halvmørket, som ikke var gode nok til artsbestemmelse. På ettermiddagen 1. september var fuglen tilbake, og Leon fikk tatt flere bilder. Gjennom hele september måned og fram til 23. oktober var spetten et daglig innslag i hagen. Denne dagen dukket fuglen også opp i hagen til Otto Andreas Aune – som bor ca. 2 km i luftlinje unna Leon. Otto la ut bilder av spetten på Facebook-gruppa Fugler i Nord. Da kom det ganske rask respons fra flere ornitologer – spetten på Gibostad var rett og slett den første mellomspetten som noensinne er sett i Norge! 

Muligheten til å få sett den sjeldne gjesten satte i gang reisevirksomhet fra hele landet. I overkant av 20 besøkende ornitologer fikk med seg fuglen i dagene som fulgte, men noen måtte også ta returen til flyplassen for å rekke returflyet uten å ha få sett den sjeldne gjesten. Fuglen ble registrert fram til 24. oktober. Denne tirsdagen fikk Tore Vang noen bilder av den på en fôringsplass hos Otto Andreas Aune. Da hadde den fått en tynn hyssing inn i nebbet, rundt nebbrota, rundt hodet og over høyre øye som nok plaget den en del. Ingve Birkeland fra Finnsnes var den siste som fikk sett den i tusmørket i 16.30-tida den samme ettermiddagen. Etter det har det ikke vært noen observasjoner av fuglen. Mest sannsynlig gikk det dårlig med den sjeldne gjesten, tatt i betraktning hyssingen som plaget den.

Utbredelse i Europa

 Arten er overveiende en standfugl, og er tilknyttet edelløvskoger i Mellom-Europa og Øst-Europa. Den vestlige grensen for utbredelsen til mellomspett er i fjellene i Cantabria, Spania samt Bretagne i Frankrike. Den finnes så over store deler av Mellom-Europa og Øst-Europa, og utbredelsen går østover gjennom Tyrkia til Zagrosfjellene i Iran. Den største tettheten av arten finner man i Øst-Europa. Mellomspetten har forsvunnet som hekkefugl i Danmark og Sverige, med siste hekkefunn i landene i henholdsvis 1959 og 1982. De nærmeste hekkeområdene til Norge er i Estland og Tyskland.

I motsetning til mange andre spettearter så trommer ikke mellomspetten for å hevde revir. Derimot synger den, en serie nasale og gneldrende rop. Det er ikke sannsynlig at vi med det første vil møte på syngende mellomspetter i Norge. Samtidig er det vanskelig å forutsi hva klimaendringene vil bringe av forandringer i faunaen. Mellomspetten har ekspandert f.eks. i østlige deler av sitt utbredelsesområde, muligens som en respons på klimaendringer. Samtidig har den blitt mindre tallrik i sentrale deler av utbredelsesområdet, trolig som en effekt av arealendringer (hogst, utbygging osv.). Som nevnt er arten en standfugl, men i bl.a. den russiske bestanden er forflytninger kjent vinterstid, og det er som hos flaggspett primært ungfugler som flytter på seg. Ungfuglen som beriket Senja og Norge med sitt nærvær har mest sannsynlig et østlig eller sørøstlig opphav.

 

 

 

Mellomspett
Slik ser det siste tilskuddet på listen over fuglearter påtruffet i Norge ut! Det er rett og slett en mellomspett, fotografert på Gibostad, Senja 3. oktober 2023. På dette tidspunktet visste resten av fugle-Norge ikke noe om fuglens nærvær. Det var først 19. oktober at bilder ble delt av fuglen på Facebook, og da ble det også klarhet i hvilket eksklusivt funn dette var! FOTO: Leon Johansson
Mellomspett
Mellomspetten er kun litt mindre enn flaggspett, men virker likevel klart mindre grunnet det korte og spinkle nebbet. Bildet viser førstefunnet for Norge, mellomspetten på Gibostad, Senja 3. oktober. FOTO: Leon Johansson
Hekkeutbredelsen til mellomspett
Hekkeutbredelsen til mellomspett. FOTO: By Nikola Veljković - Own work, CC BY-SA 4.0,.