Hopp til hovedinnhold

Jentegruppa

Referat fra jentekurset på Lista

Jentekurset som ble arrangert på Lista i september ble en suksess med 32 entusiastiske deltagere. Kurset fokuserte på identifikasjon av rovfugl, miljøkonsekvenser for rovfugl i forhold til vindparker, rapportering av arter i artsobservasjoner.no og ringmerking.

Av Elisabeth Årsnes

Publisert 24.09.2008

Jentekurset 2008 ble arrangert på Lista 5. - 7. september med 32 deltakere, men hadde alle som ønsket å være med hadde vi vært 50. Det ble en uforglemmelig helg med stor stemning og veldig engasjerte damer. Vi hadde 6 timer teori og over 10 timer praksis i felt.

Vegard Bunes åpnet kurset med noen flotte bilder fra Lista og en gjennomgang av de beste lokalitetene gjennom alle årstidene. Lørdagen startet med oppmøte på Lista fyr hvor gruppa fikk innføring i ringmerking, deretter var det ut i felt med lokale guider.

Martin Eggen og Gunnar Gundersen gjorde en kjempejobb på ringmerkingsrunden. Lista fuglestasjon er drevet siden 1990 og ringmerkingen blir foretatt etter standardiserte rutiner, som blant annet betyr at de ikke kan bruke lyd for å lokke til seg fugler. Hver gruppe hadde 1 times undervisning innen ringmerking, nettfangst og prosedyrene rundt det.

Kåre Olsen, Knut Olsen, Jarl Marius Abrahamsen, Gunnar Gundersen og Lars Otto Eliassen loset gruppene på en meget dyktig måte. Vi kjørte rundt i privatbiler med guide. Vi hadde fokus på rovfugl denne helga og fikk se utrolig mye fugl selv om morgenen startet med regn.

Vi hadde bl.a. 65 tårnfalk, 35 spurvehauk, 1 hønsehauk, 2 sivhauk, 3 myrhauk, 12 vandrefalk, 5 dvergfalk, 1 (1k) jaktfalk, 1 musvåk, 1 fiskeørn, 5 dvergmåker, 119 arter totalt. Det dukket også opp sitronerle og vendehals på søndagen. På lørdag ettermiddag var det logg ved Elisabeth Årsnes før foredragene.

Vegard Bunes ga oss en glimrende innføring i hvordan vi skulle registrere arter på www.artsobservasjoner.no som åpnet i mai 2008. Viktigheten av å gjøre det og at alle observasjoner er interessante. LRSK og NSKF kobles inn automatisk hvis det er sårbare, sjeldne arter som blir logget inn.

Alv Ottar Folkestad ga oss en grundig innføring i hvor vanskelig det er å få stoppet vindkraftutbygging i sårbare områder selv om vi har grundig dokumentasjon. Smøla er brukt som et pilotprosjekt, og selv om det er god dokumentasjon for døde havørn fortsetter utbyggingen. En har klaget Norge inn for Bern-Konvensjonen i Europarådet, hvor NOF har tatt opp at norske myndigheter ikke tar tilstrekkelig hensyn til kunnskap om sårbare arter. Utbyggingsplaner er blitt stoppet der lokale interessegrupper har engasjert seg andre steder. Det viser at det nytter å engasjere seg lokalt.

En viktig del av kurset var å kunne identifisere rovfugler i felt. Til dette foredraget hadde vi fått Stig Frode Olsen som har utgitt boka ”Rovfugler og ugler i Nord-Europa”. Han viste fantastiske rovfugl/uglebilder som ga deltakerne større forståelse for artene og deres utbredelse og ulikheter.

Responsen på kurset var overveldende. Samtlige ønsket et nytt kurs. Det er allerede satt opp fuglesang kurs på Jomfruland 22 -24 mai 2009. Det er også ønske om å få lagd en tur til Røst i august 2009. I 2010 går vi for et samarbeid med Sverige og lager til en tur til Hornborgasjø på vårparten.

En stor takk går til alle som har vært med å hjelpe til med dette kurset. Uten dere hadde det ikke blitt så bra. Og selv om vi damer ønsker å samle oss en gang i året, setter vi utrolig pris på den positive måten vi blir tatt med i fuglemiljøet på. NOF har vært veldig positive til dette tiltaket. Det er startet en emailring for jenter. Ønsker flere å være med her er det bare å melde seg på til Elisabeth S. Årsnes: email mesaa@lyse.net eller telefon 90963252.

Jentekurs
Hele 32 jenter deltok på årets jentekurs på Lista i Vest-Agder. FOTO: Knut Olsen

Kommentér nyheten