Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Blir det likevel tillatt med lakseoppdrett ved Sklinna?

Sklinna i Leka kommune i Trøndelag er Midt-Norges største sjøfuglkoloni. Leka kommune sa i september nei til etablering av oppdrettsindustri i dette området. Nå gir en tillatelse fra Kystverket til etablering av nettopp akvakulturanlegg på Sklinna grunn for ny alvorlig bekymring.

Av Kjetil Solbakken og Martin Eggen

Publisert 19.11.2020

NOF har flere ganger tidligere uttrykt sin dypeste bekymring for planene om å etablere oppdrettsindustri i Sklinna. Gleden var derfor stor da Leka kommune i september sa nei til etablering av oppdrettsindustri her. Det hersker likevel usikkerhet rundt det formelle med vedtaket, og Trøndelag fylkeskommune jobber videre med søknaden. Derfor fortsetter kampen om retten til å bruke arealene, og naturverdiene på Sklinna er på ingen måte sikret for fremtiden. I et brev 6. november 2020 har Kystverket gitt tillatelse etter havne og farvannsloven til etablering av akvakulturanlegg på Sklinna. Denne tillatelsen er imidlertid ikke gyldig før Trøndelag fylkeskommune har gitt sin endelege tillatelse etter akvakulturloven.

NOF har tidligere sendt brev til Klima- og miljøminster Sveinung Rotevatn, og bedt ham om å sikre sjøfuglene på Sklinna gjennom midlertidig vern, og senere permanent gjennom områdevern etter naturmangfoldloven. Et slikt vern er tidligere foreslått av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I sitt svar til NOF 2. november skriver ministeren at departementet er kjent med forslaget, men at det ikke jobbes konkret med dette verken i Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet nå. Det er videre Miljødirektoratet som konkret må vurdere om midlertidig vern skal benyttes. Slikt gjøres vanligvis ikke før tillatelser, konsesjoner eller dispensasjoner i området er gitt, eller der slike vedtak er i prosess.

Med den nye tillatelsen fra Kystverket bør saken nå se annerledes ut fra miljøforvaltningens side. Dersom det etableres akvakultur vil konfliktnivået bli betydelig, og det nødvendige vernet vanskeliggjort. Slik forringes naturverdier vi har et internasjonalt ansvar for å bevare, Ramsarområdet settes i fare og Stortingets ønske om utvidet vern av Ramsarområder for å sikre naturverdiene blir undergravet. Vi håper Klima- og miljødepartementet kjenner sin besøkelsestid, og ber Miljødirektoratet om å innlede en verneprosess for Sklinna nå før det er for sent. 

Dokumenter

Tillatelse til etablering av akvakultur på Sklinna fra Kystverket (PDF)
Svar fra Klima- og miljøministeren om midlertidig vern ved Sklinna (PDF)

Lomvi Sklinna
Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien med et komplett utvalg av de vanlige fuglefjellartene mellom Runde og Røst, og er således Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni. På bildet ser vi lomvi på Sklinna. FOTO: Svein-Håkon Lorentsen