Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om våtmark:

15.06.2022Gardsosen i Vågan – ingen skam å snu på ville veier i fjæra
17.03.2022Våtmarksfugler i Oppland: Stabilt eller ned for rødlistede arter
16.02.2022Skadebegrensning ved Drevjaleira
10.02.2022Viktig innspill for å ivareta naturen rundt Leknes
03.02.2022Vipelokalitet ved Borrevannet må styrkes
02.02.2022Appell på Verdens våtmarksdag - handling nå!
19.01.2022Nasjonalt ansvar å bevare våtmarkene på Lista
19.01.2022Sortland havn må holde fingrene unna Kringelbukta!
19.08.2021Naturstrategi for våtmark uten bindende virkemiddel
14.06.2021Unike myrer og våtmark truet på Lista - NOF med appell til «grønne» selskaper
03.06.2021Redd Syltøran, Surnadals mest artsrike fugleområde!
30.05.2021Fuglenes Dag 2021 på Storeidet
10.05.2021Forbudet mot nydyrking av myr i fare
21.04.2021EU-forbud mot blyammunisjon i våtmark blir innført i Norge
12.04.2021«Det grønne skiftet» kaster igjen skygger over fremtiden på Lista
25.03.2021Globalt viktig våtmark ødelegges - ingen griper inn
18.03.2021Planlegger landbasert oppdrett i hekkeområde til vipe og storspove
02.02.2021Verdens våtmarksdag: Reparasjoner gir håp i ødeleggelsenes tidsalder
22.01.2021Hovekilen - fuglenes Winter Wonderland
03.11.2020La Ørin nord være!
02.11.2020Hettemåke: Truet art med suksess på Vestvågøy
28.10.2020Handlingsplan for hubro oppdateres
13.10.2020Store naturområder på Lista trues av arealkrevende industriutbygging
30.09.2020Styrk beskyttelsen av strandsonen – inkludert fjærer og elvedeltaer!
16.09.2020Horndykkeren holder stand i Fauske og Saltdal i Nordland
25.08.2020Er myra berget fra nydyrking?
11.05.2020Dronningsætra: Viktig våtmarksområde får ligge i fred
09.05.2020Verdens trekkfugldag: Hva kan vi gjøre for å hjelpe trekkfuglene våre?
27.03.2020Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen!
12.02.2020Storflyplass på Leknes berører globale viktige våtmarker
02.02.2020Vi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag
10.12.2019Fra Tanamunningen til Ramsar - internasjonal overvåking av mudringsplaner nødvendig
23.10.2019Får vi en oppdatering av handlingsplanen for horndykker i 2020?
10.10.2019Flakstad Norges første arealnøytrale kommune – resten av Lofoten må følge etter
11.09.2019Andmyran vindkraftverk – kampen for myra fortsetter!
05.09.2019Godt år for svarthalespovene i Nord-Norge
06.08.2019Hva skjer med våtmarkene ved Evenes?
04.07.2019Slipp karbonet fri – her skal det bygges vindkraft!
04.06.2019Fokus på naturmangfoldet, takk, Vestvågøy kommune!
16.04.2019Redd Andmyran fra vindkraftplanene!
27.03.2019Grunnane naturreservat i skvis
21.03.2019NOF ber Ola Elvestuen ta nye og bedre grep for naturen
20.02.2019Risøybukta ved Stavern - vi har ingen flere marine våtmarker å miste!
02.02.2019Verdens våtmarksdag 2. februar: Våtmarkene – en del av klimaløsningen
24.01.2019Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site
08.01.2019Ingen senketunnel ved Ilene naturreservat?
08.01.2019Hyttebygging ved storlomlokalitet på Lofotens ytterside
20.12.2018God jul og godt nytt år fra NOF - tanker ved årets slutt
04.12.2018Bedre oppfølging av handlingsplan for horndykker nødvendig
28.11.2018Mange svarthalespover i Nord-Norge, men få hekkinger
12.10.2018Utfylling i Vefsnfjordens siste våtmarksområde
12.09.2018Nedgang for horndykkerbestanden i Bodø
04.07.2018Tyrifjorden våtmarkssystem: Ufullstendig verneplan vedtatt
02.02.2018Urbane våtmarker gjør byene levelige
14.12.2017Rakettskytebase i viktige fugleområder på Andøya?
16.11.2017Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press
16.11.2017Få svarthalespover i Nord-Norge
17.10.2017Stor hekkebestand av horndykkere i Vestvågøy
11.10.2017Stans nydyrking av myr!
19.04.2017Jernbaneutbygging truer Ramsar-området ved Ilene
02.02.2017Tjelden - fjæras skravlebøtte
07.09.2016Time kommune planlegger inngrep i Søndre Frøyland landskapsvern- og fuglefredningsområde på Jæren
25.07.2016Hvorfor er våtmarka så viktig for fuglene?
01.06.2016Stortinget ønsker IBA-vern
02.02.2016Heis flagget, det er verdens våtmarksdag!
06.09.2015Norsk Ornitologisk Forening og SABIMA vil stoppe utfyllingen av Brekstadbukta.
28.11.2014NOF vil bevare Brekstadfjæra
19.09.2012Nasjonal plan for restaurering av våtmark
27.08.2012Starene feltstasjon: spennende nyhet i Hedmark
20.07.2012Restaurering av våtmark er i skuddet!
12.03.2012Nei til flyplass i naturreservat i Lofoten
12.07.2011Fagseminar om dammer i kulturlandskapet
07.05.2011Fagsamling om dammer og våtmarker
06.08.2010Dammer og våtmarker i kulturlandskapet
13.03.2009Røsts våtmarker under press!
10.12.2008Arbeidet med å fjerne moloen på Ørin har startet!
26.02.2007Dårlig forvaltning av Hardangerviddas fuglebestander
19.09.2006Internasjonal konferanse om restaurering av våtmark

Andre nyheter