Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fagsamling om dammer og våtmarker

Den 16. juni i år arrangerer Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark seminar om dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Her vil det bli fokus på skjøtsel og vedlikehold av dammer og våtmarker, og resultatene av 20 års arbeid på Hedmark vil bli presentert.

Av Magne Myklebust

Publisert 07.05.2011

Våtmarksgruppa i Hedmark har gjennom mange år opparbeidet seg stor erfaring i å utvikle og restaurere dammer og tjern. Gruppa samarbeider med landbruksmyndighetene i kommuner og på fylkesnivå. Resultatet er blitt en rekke flotte vannmiljøer med et rikt plante- og dyreliv. På seminaret vil medlemmene i gruppa fortelle om hvordan det arbeides samt presentere resultatene av arbeidet.

NOF håper at det flotte arbeidet til våtmarksgruppa i Hedmark skal inspirere andre fylkesavdelinger og lokallag til å utføre lignende arbeid. Hvorfor ikke ta turen til seminaret?

Les program her (PDF)

Hornedammen i Stange
Hornedammen i Stange, Hedmark. Et av de første resultatene fra arbeidet til Våtmarksgruppa i Hedmark er i dag en perle i kulturlandskapet. På vannflata kan det kry av stokkender og krikkender, mens tårnseilere og låvesvaler jakter insekter over vannflata. Horndykkeren har etablert seg som hekkefugl ved denne lokaliteten FOTO: Trond Vidar Vedum

Kommentarer til nyheten (3)