Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om kulturlandskap:

03.11.2021Fuglearter i tilbakegang endrer vårens lydlandskap
09.02.2017Jordbruksmeldingen glemmer fuglene
31.01.2017Mot en bedre fremtid for Europas fugler?
10.09.2015Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen
09.07.2015Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem
13.04.2015Firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund er uakseptabelt!
03.11.2014Det blir stadig færre fugler i Europa
25.09.2014Ramsarkonvensjonen har kontaktet Norge vedrørende Tyrifjorden
16.09.2014Ramsarkonvensjonens generalsekretær på besøk til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem på Ringerike
03.02.2014- En sivilisert nasjon ødelegger ikke sine viktigste natur- og kulturverdier
12.07.2011Fagseminar om dammer i kulturlandskapet
07.05.2011Fagsamling om dammer og våtmarker
06.08.2010Dammer og våtmarker i kulturlandskapet
03.12.2008EUs landbruk truer kulturlandskapets fugler
19.07.2007Stadig færre fugler i det europeiske kulturlandskapet
19.09.2006Internasjonal konferanse om restaurering av våtmark

Andre nyheter