Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Fagseminar om dammer i kulturlandskapet

Seminaret ble arrangert av NOF i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, og ga de 55 deltakerne et godt innblikk i erfaringer og resultater etter 20 år med bygging og vedlikehold av rundt 150 dammer i Hedmark. Dette er absolutt noe å satse på også i andre deler av landet!

Av Morten Ree & Trond Vidar Vedum

Publisert 12.07.2011

Våtmarksgruppa til NOFs fylkesavdeling i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark arrangerte 16. juni fagseminar med temaet: Dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Interessen for seminaret var relativt stor, og 55 deltakere møtte opp. Forsamlingen var en fin blanding av folk fra miljøvernorganisasjoner, arealplanleggere, konsulenter, personer ansatt i forsøksringer samt byråkrater fra kommuner og fylker. Noen av deltakerne hadde ingen spesiell organisatorisk tilknytning, men var unikt interesserte i temaet.

Det var en engasjert forsamling som hadde samlet seg på seminar. Det ble stilt mange spørsmål til foredragsholderne, og det ble i løpet av dagen mange konstruktive samtaler rundt vedlikehold og nygraving av dammer. NOFs våtmarksgruppe i Hedmark hadde laget en utstilling av dyr og planter i de næringsrike dammene, og denne ble ivrig studert av deltakerne.

Foredragene om organisering av våtmarksgruppas arbeid, det viktige samarbeidet med offentlig forvaltning, utvikling av smådyrfaunaen i dammene, utvikling av fuglelivet osv ble fulgt opp av interesserte tilhørere.

Planlegging og kalkulering av dammene var et foredrag som engasjerte. Lovverket rundt dam-bygging ble også belyst. Gösta Kjellberg, tidligere forsker i NIVA, var den eneste utenom rekkene til Fylkesmannen og våtmarksgruppa som hadde innlegg på fagseminaret. Han snakket inspirert om gjengroing og algevekst i dammer.

Siste del av dagen var satt av til besøk ved flere damlokaliteter for å demonstrere forskjellig problematikk rundt vedlikehold av dammer. Siste post på programmet var demonstrasjon av materiell som brukes i dammer for å fjerne uønsket vegetasjon. Dette er nå svært viktig ettersom flere dammer har stått i mange år og preges av en del gjengroing.

NOF sentralt var representert på seminaret ved organisasjonskonsulent Morten Ree og  førstekonsulent Anne Kolstad.

Aktuelle lenker:

Dam i Hedmark
Dammene som er laget av våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark er idyller i kulturlandskapet med stor betydning for artsmangfoldet. FOTO: Kristin Ødegård Bryhn/Fylkesmannen i Hedmark
Slått i dam
Eldre dammer gror igjen, og blir vedlikeholdt ved kutting av uønsket vegetasjon. Her demonstreres en spesialmaskin for slikt arbeid. FOTO: Kristin Ødegård Bryhn/Fylkesmannen i Hedmark
Slått i dam
Spesialredskapene for å fjerne vegetasjon fra dammer var svært effektive! FOTO: Kristin Ødegård Bryhn/Fylkesmannen i Hedmark

Kommentarer til nyheten (1)