Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Første runde av Fotonøtta i 2024

Etter en ekstrarunde kan vi kåre Jørn Roger Gustad som sammenlagtvinner av Fotonøtta i 2023. Vi gratulerer! Det nye fugleåret er alt godt i gang, og trekkfuglene kommer tilbake til Norge som perler på en snor. Vi håper og tror at året vil bringe med seg mange flotte fugleopplevelser. Lykke til med årets første utgave av Fotonøtta!

Av Bjørn Mo

Publisert 24.04.2024

Slik gjør du

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to øverste bildene på denne siden. Svarene ser du i neste nummer av Vår Fuglefauna samt senere på vår nettside. Svar sendes til vf@birdlife.no innen 1. mai 2024.

Her er  oppsummeringen av forrige runde

Runde nr. 4 ble presentert i Vår Fuglefauna nr. 4-2023 i november i fjor. Vi gir deg her fasiten for den konkurransen, med begrunnelse for riktig artsbestemmelse.

1 POENG: En nøtt som nok krever en del erfaring for å knekke. Avstanden til fuglen hjelper heller ikke. Hva slags gruppe man skal til kommer likevel godt frem av proporsjoner, og vegetasjonen i forgrunnen bidrar også her. Nemlig en spurvevfugl/småfugl.

Småfuglen i flukt viser:
• Gråbrun overside og rygg
• Mørk, tilsynelatende kort stjert
• Vatret overgump
• Svært mørke armsvingsfjær med tydelig lyse bremmer

Det kom inn relativt få svar på denne nøtta, og mange vegret seg nok med å svare. Litt under halvparten av de som avga svar kom korrekt fram til hauksanger (9). Hagesanger (2) er en nær slektning og et godt forslag! Arten er mindre kontrastfull i stjert og vinger, i tillegg til at arten mangler vatring i overgumpen. Stær (2) har en mørkere grunnfarge og hyppig flekket overside. Fossekall (2) har en helmørk vinge uten kontrasterende bremmer. Gråfluesnapper (2) og tornsanger (1) har en kanskje enda lengre stjert og ikke minst en slankere form. Blåstrupe (1) har oransjebrun stjertrot, gråtrost (1) har lysegrå overgump og duetrost (1) og rødvingetrost (1) kan utelukkes på vatret overgump hos den avbildede fuglen. Ringtrost (1) har et mer skjellete mønster, en mer langstrakt kroppsform og litt annen utforming på stjert. Hauksanger, Utsira, Rogaland 23. september 2023. Foto: Bjørn Mo.

3 POENG: Denne fuglen har et utseende som hadde fått hjertet til å banke for enhver sjeldenhetsjeger. Lys underside med striper og brunt hode med en tykk grå issestripe. Det store spørsmålet er ikke om fuglen er sjelden i Norge, men hvor i verden den kommer fra!

Spurven viser:
• Lys underside med streker
• Brunt hode med kraftig grå issestripe
• Brun overside der en del av fjærene har mørkt fyll

Her var det svært få som avga riktig svar. Fuglen som fikk et høyest antall forslag var jernspurv (6). I en slik vinkel er nok dette den norske hekkefuglen som ligner mest. Det er likevel flere ting som skurrer med denne arten. Blant annet har jernspurv en brun underside, og det er ikke issestripen som er grå, men tegningen rundt øredekkerne. Sivspurv (5) er et annet godt forslag, men arten har tydelige lyse streker på ryggen og andre type tegninger i hodet. Også denne arten er derfor utelukket. To andre forslag som heller ikke er dårlige er gråspurv (1) og kanskje særlig middelhavsspurv (2). Sistnevnte art har nemlig streker på flanker og undersiden. Men ikke alt passer, middelhavsspurv har også tydelige streker på ryggen, samt at hetten er helbrun. Arten er derfor utelukket. Faktisk må man over Atlanterhavet for å finne riktig svar på denne gangen. Samtlige som resonnerte seg frem til dette svarte sangspurv (3) – som er det riktige svaret. Den hvite undersiden med streker, brun overside og kraftig grå issestripe er relativt karakteristisk for denne arten. Gulbrynspurv (1) har blant annet hvit issestripe og svart til brunsvart kronestripe og er utelukket. Mangel på grå issestripe utelukker også lappspurv (1). Tornsanger (1), stripesanger (1) og åkersanger (1) er utelukket på blant annet proporsjoner og grå issestripe. Sangspurv, Monterey Bay, California, USA 28. juni 2014. Foto: Bjørn Mo.

Av tre deltakere som svarte rett på begge nøttene, ble Eivind H. Sørensen, Averøy trukket ut som vinner. Han er den heldige vinner av et gavekort fra Natur og Fritid AS.

Denne konkurransen ble opprinnelig publisert i Vår Fuglefauna 1-2024. I vedlagte PDF finner du litt mer informasjon, bl.a. om konkurranseregler, premier og ikke minst en oversikt over de beste deltakerne i 2023.

1-poeng Vår Fuglefauna 1-2024
Bilde nr. 1 gir 1 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. mai til vf@birdlife.no. FOTO: Anonym
3 poeng Vår Fuglefauna 1-2024
Bilde nr. 2 gir 3 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. mai til vf@birdlife.no. FOTO: Anonym
Fasitbilder Fotonøtta Vår Fuglefauna 1-2024
Her er konkurransebildene fra runde 4 sammen med fasitbildene.  FOTO: BirdLife Norge