Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Dammer og våtmarker i kulturlandskapet

Den 2. og 3. september 2010 arrangerer Våtmarksgruppa til NOF avdeling Hedmark seminar i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark. Seminaret omhandler temaet utvikling og restaurering av dammer og tjern. Man vil bl.a. få en innføring i hva som er gjort på feltet i Hedmark de siste tiårene.

Av Trond Vidar Vedum

Publisert 06.08.2010

Våtmarksgruppa i Hedmark har gjennom mange år opparbeidet seg stor erfaring i å utvikle og restaurere dammer og tjern. Gruppa samarbeider med landbruksmyndighetene i kommuner og på fylkesnivå. Resultatet er blitt en rekke flotte vannmiljøer med et rikt plante- og dyreliv. På seminaret vil medlemmene i gruppa fortelle om hvordan det arbeides samt presentere resultatene av arbeidet. Våtmarksgruppas medlemmer har samarbeidet med forskere fra NIVA, og disse vil formidle sine erfaringer. På seminaret vil det bli demonstrert utstyr som brukes i arbeidet.

Er du interessert i å delta, så melder du deg på til Fylkesmannen i Hedmark. For opplysninger om seminaret kan du også ta kontakt med Per Nøkleby, 90599625 eller Trond Vidar Vedum 99584460 i Våtmarksgruppa.

Hornedammen
Hornedammen i Stange, Hedmark. Et av de første resultatene fra arbeidet til Våtmarksgruppa i Hedmark er i dag en perle i kulturlandskapet. På vannflata kan det kry av stokkender og krikkender, mens tårnseilere og låvesvaler jakter insekter over vannflata. Horndykkeren har etablert seg som hekkefugl ved denne lokaliteten. FOTO: Trond Vidar Vedum

Kommentarer til nyheten (4)