Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Det blir stadig færre fugler i Europa

De siste tretti åra har Europa mistet 421 millioner hekkefugler, og ikke minst er det de vanlige og kjente fugleartene som det har blitt færre av. Gråspurv, sanglerke og stær er blant artene som europeiske hekkefugltakseringer viser at vi mister i enorme antall.

Av Magne Myklebust

Publisert 03.11.2014

I mange europeiske land gjennomføres hekkefugltakseringer for å overvåke fuglebestandene, og nå har slike undersøkelser blitt sammenstilt for 25 nasjoner. Det er the Royal Society for the Protection Birds (RSPB), Universitetet i Exeter og the Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) som står bak undersøkelsen. Data fra Norge (Norsk Hekkefugltaksering og TOV-E) er med. I dag publiseres resultatene i tidsskriftet Ecology Letters, og konklusjonene er dramatiske. De siste tretti åra har Europa mistet 421 millioner hekkefugler, og rundt 90 % av nedgangen utgjøres av 36 utbredte og vanlige fuglearter. Gråspurv, sanglerke, rapphøne og stær er blant artene som har gått kraftig tilbake i Europa. Mange av artene tilknyttet kulturlandskapet sliter med de intensive driftsformene i det europeiske landbruket.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier at «dette er triste tall, og de viser bare at det fortsatt går feil vei for mange europeiske fuglearter. Også her hjemme har NOF med samarbeidspartnere vist at mange fuglearter tilknyttet kulturlandskap og fjell sliter. Nylig har vi også fått kunnskap om at vipa går kraftig tilbake i antall. Et intensivt drevet kulturlandskap med utstrakt bruk av sprøytemidler er ikke framtidsrettet dersom vi ønsker å ta vare på artsmangfoldet. I Norge forsterkes bildet ytterligere av sjøfuglenes dramatiske situasjon. NOF etterlyser politisk vilje til å gjøre mer for norske hekkefugler som sliter. Løsningene er å finne på politisk nivå, samt innad i næringene.»

Solbakken avslutter med å fremheve betydningen av bestandsovervåkingsarbeidet til NOF og andre BirdLife-partnere. «Det arbeidet NOF gjør gjennom TOV-E, våre fuglestasjoner samt artsprosjekter er helt vitalt for å ha kunnskap om utviklingen til våre fuglebestander. Kunnskapen om tilbakegangen er ikke mangelvare. Nå må det fokuseres på løsninger.»

Heldigvis er det også noen gode nyheter å finne i den ferske undersøkelsen. Noen vanlige arter som kjøttmeis, rødstrupe og svarttrost går fram i antall. Noen mer fåtallige arter har åpenbart dratt nytte av beskyttelse gjennom lovverk samt aktive forvaltningstiltak. Som eksempler trekkes stork og myrhauk fram.

Les mer (RSPB)

Sanglerke
Over hele Europa går sanglerkebestandene sterkt tilbake i antall. I Norge ble det registrert en tilbakegang på 77 % for arten mellom 1996 og 2013. FOTO: Jan Rabben