Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Norge må øke ambisjonene for marint vern

I et brev fra High Seas Alliance til Norges statsminister Jonas Gahr Støre, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran samt klima- og miljøminister Espen Barth Eide, utfordres Norge. Norge må stå opp for økosystemene i havet, ikke være en miljøsinke som vil ha svekket vern.

Av Martin Eggen

Publisert 08.03.2022

Norge er en kystnasjon som får betydelige inntekter fra både olje- og gassnæringen vår og fiskeriene våre. Samtidig truer tapet av naturmangfold, overutnyttelse av ressurser og klimaendringene livet i havet. Norge har særlige interesser av å beskytte havet. Både nasjonal og internasjonal forskning viser at marine verneområder har dokumentert positive effekter for naturmangfold og økonomi. Marine verneområder i utlandet har vist seg å femdoble fiskeri i nærliggende områder.

High Seas Alliance ber om Norges aktive støtte

The High Seas Alliance består av 45 organisasjoner, inkludert BirdLife International og Greenpeace. Alliansen har som mål å få på plass bindende avtaler som beskytter havområder, også havområder utenfor nasjonalstaters territorium. Slike områder utgjør halvparten av jordas overflate, kritisk viktige også for norske sjøfugler, og kun 1% av dem er beskyttet. Avgjørende forhandlinger mellom FNs medlemsland skal finne sted i mars 2022, og derfor blir Norge nå spesielt utfordret. Norge har en sterkt stemme internasjonalt, spesielt på havforvaltning.

Ifølge High Seas Alliance har Norge så langt vært blant landene som har jobbet for at beskyttelsen av havet skal bli så lite bindende som mulig, noe som står i sterk kontrast til våre lovnader i «Leader’s Pledge for Nature», som Erna Solberg signerte på vegne av Norge i 2022, sammen med 63 andre nasjoner. Her forplikter Norge seg til å ta naturkrisa på alvor og ta grep for å stanse tapet av natur.

Svekket beskyttelsen av viktig marint verneområde

Et ferskt eksempel viser at Norge ikke leverer når det gjelder. I 2021 ble Norge og 14 andre land enige om å opprette det hittil største verneområdet for sjøfugl nordøst i Atlanterhavet. Verneområdet, kalt NACES MPA, og er på størrelse med Storbritannia og Tyskland til sammen. Men Norge var blant landene som ikke ville verne havbunnen. Sammen med Danmark og Island, var Norge dermed blant dem som svekket den reelle beskyttelsen av NACES. Vern av hele havet, fra bunn til overflate, er helt essensielt. Leveområder for naturmangfold, fisk, korallrev og svampesamfunn må få en effektiv beskyttelse dersom 30 % av havområdene skal være en nødvendig forsikring for fremtidige generasjoner som skal leve og høste av havet. Havbunnen er også et enormt karbonlager.

Verden står ovenfor en alvorlig natur- og klimakrise. Norge må ta en ledertrøye internasjonalt, levere på hjemmebane og slutte å være en miljøsinke.  

krykkje
Det marine verneområdet NACES MPA, viktig for mange sjøfugler som krykkje (bildet), ble en realitet etter langvarige forhandlinger og påvirkningsarbeid av bl.a. BirdLife International. Men havbunnen er ikke vernet. Norge var en pådriver for et svekket vern. Nå utfordres regjeringen av High Seas Alliance. FOTO: Torborg Berge