Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Verneområder over hele landet trenger riktig ferdselsforbud

Sør i landet vurderer myndighetene endringer i verneforskrifter i sjøfuglreservat for bedre å tilpasse dem perioden da fuglene trenger vern. Det er Klima- og miljødepartementet som har tatt initiativ til gjennomgangen. Slike endringer er imidlertid påkrevd mange steder i landet, ikke minst der tusenvis av lunder og andre sjøfugler hekker i fuglefjell i Nord-Norge.

Av Martin Eggen

Publisert 12.12.2023

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt statsforvalterne i Agder, Oslo og Viken samt Vestfold og Telemark i oppdrag å vurdere behovet for å endre på periodene med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og andre verneområder med formål spesielt for beskyttelse av sjøfugler. 

Prosessen skal eventuelt lede til en tilråding om endring av verneforskriftene for disse verneområdene. BirdLife Norge har svart på disse høringene, og håper høringene ender opp i forskriftsendringer. Dessverre er det ikke bare i Sør-Norge det er behov for slike endringer av ferdselsforbudet for å ivareta funksjonene verneområdene er opprettet for. 

Lignende problemstillinger finnes ved mange verneområder for sjøfugl over hele landet. Over 60 prosent av sjøfuglartene sliter med å opprettholde bestandene og er rødlistet. Regjeringen har ikke villet iverksette handlingsplan for sjøfugler, slik Stortinget bad om i 2016. Samtidig er det svært mange enkle, konkrete tiltak for sjøfugler man kan sette i gang nokså raskt. Utvidelse av tiden med ferdselsforbud i verneområdene våre er et slikt tiltak.

BirdLife Norge har derfor bedt KLD gjennomføre lignende høringer i resten av landet. 

 

Henvendelse om ferdselsforbud i verneområder for sjøfugl

Lunde
Lunde er en av fugleartene som enkelte år ikke avslutter hekkingen før i midten eller slutten av august. Dersom verneområdene våre skal ha hensiktsmessige bestemmelser rundt ferdsel, må det være ferdselsforbud fra fuglene ankommer hekkeområdene til de forlater dem. FOTO: Håvard Eggen