Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om sjøfugler:

12.12.2023Verneområder over hele landet trenger riktig ferdselsforbud
01.11.2023Sjøfuglene i reservatene trenger bedre beskyttelse!
10.05.2022Fjordene utarmes: Nå lyser det rødt
08.03.2022Norge må øke ambisjonene for marint vern
06.09.2021Stor interesse for ørn i Lofoten
30.03.2021Vern er en forutsetning for et rikt hav
13.01.2021Hav og kyst under press - vi trenger mer marint vern
02.09.2020Skyt ikke budbringeren: sjøfuglenes tilbakegang skyldes ikke havørn
01.08.2020Måker i byene er kommet for å bli
14.02.2020Kan vi snu den negative trenden for sjøfuglene?
08.01.2020Fiske etter leppefisk – nok en trussel mot sjøfuglene
07.01.2020Sjøfugler blant de mest truete virveldyr
18.12.2019Ny EU-lov skal redusere bifangst av sjøfugl
31.10.2019Hadsel kommune ønsket grustak i sjøfuglkoloni - vedtaket gjort ugyldig av Fylkesmannen i Nordland
16.10.2019Kvalitetssikring av sjøfugltellinger i indre Oslofjord
04.09.2019Sjøfuglene lider – NOF Finnmark ser etter løsninger
11.04.2019Felles utspill om raudåte - navet i havet
18.06.2018Nå skal lidelsene hos sjøfugler stanses!
07.07.2017Ikke rør raudåta!
15.12.2015Etter klimatoppmøtet i Paris: En lysere fremtid for fuglene våre?

Andre nyheter