Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Stor interesse for ørn i Lofoten

NOF Lofoten lokallag og Naturvernforbundet i Lofoten inviterte til ørneforedrag i Meieriet kultursenter på Leknes, Vestvågøy 2. september. For å gi svar på ulike aspekter ved ørnenes tilstedeværelse, dykket vi dypt inn i de store rovfuglenes levesett og atferd, noe foredragsholder Alv Ottar Folkestad hjalp oss med.

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 06.09.2021

Siden NOF ble stiftet i 1957 har kunnskapsbasert naturforvaltning stått i fokus. Vi har vært engasjert i vern av alle rovfugler, inkludert havørn og kongeørn. I dag er et vern av rovfugler normalen over store deler av den vestlige verden, og de blir selvsagt sett på som en uunnværlig brikke i økosystemene. Mange var likevel spente på hva konsekvensene av fredningen av ørnene i 1968, særlig knyttet til forventet skade på beitedyr. Systematisk innsamling av kunnskap ble viktig for NOF. Eventuelle problemer måtte hanskes med fakta og løsningsorientert tilnærming.

Sentralt i dette arbeidet har Alv Ottar Folkestad stått, ikke minst som leder for Prosjekt Havørn. 53 år etter fredningen er det samlet inn betydelig kunnskap. Naturmangfoldlovens § 8 har kunnskapskrav som grunnlag for all naturforvaltning, et sentralt poeng i dagens debatt. Mye kunnskap er samlet i nettløsningen rovbase.no, og det er behov for ytterligere oppsummeringer og analyser av dette materialet. Mye mer foreligger og er presentert i ulike prosjektrapporter, prosjekter initiert og finansiert av myndighetene, men også gjennom ulike organisasjoner (bl.a. NOF), dels i internasjonalt forsknings- og overvåkingssamarbeid.

I Lofoten guidet Alv Ottar oss gjennom aktuelle problemstillinger knyttet til eldre kunnskap om ørnene, påvirkning på andre arter og forholdet til beitedyr. Det ble nesten full sal når rundt 45 lofotværinger møtte opp for å lære mer om ørnene, og vi håper å komme tilbake med flere presentasjoner av denne typen. Vil du lese mer om ørnene våre ligger det etter hvert et stort materiale på NOFs hjemmeside, bare se her:

Vi takker Alv Ottar for besøket!

Alv Ottar besøker Meieriet
Alv Ottar Folkestad er talsperson for NOF i kongeørnsaker, og har en betydelig kunnskap om både kongeørn og havørn, for ikke si norsk fuglefauna generelt. I hans presentasjon i Lofoten tok han for seg mange ulike aspekter ved ørnenes liv og menneskers oppfatninger av dem. FOTO: Martin Eggen
Meieriet
Det var nær fullt hus i Meieriet kultursenter på Leknes når ørn stod på programmet. FOTO: Martin Eggen