Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om kongeørn:

27.02.2024Kongeørn kan dra nytte av erfaringsbasert kunnskap
02.01.2024Ny årgang av Ornis Norvegica
05.10.2023Tap av lam og sau i Modalen i Vestland – kongeørn aktuell skadegjerar?
25.08.2023Fosen-prosjektet om kongeørn: Konklusjon som venta
24.07.2023BirdLife Norge klager på skadefellingstillatelse av kongeørn
09.06.2022Kongeørnskader utløses av overbeite og vanskelige forhold i fjellet
06.09.2021Stor interesse for ørn i Lofoten
11.05.2021Lek med tall og prosenter: Kongeørnskadene øker ikke
17.02.2021Naturens helsearbeidere – hva er situasjonen?
04.10.2020Rovfuglene vant!
18.10.2019Kongeørn i Trøndelag: Kva er feil?
17.10.2019Feil fra NOF om kongeørntap
14.10.2019Oppfølging av NOFs klage til Bernkonvensjonen om nødrett: To skritt frem og ett tilbake
14.09.2019Særtrøndske kongeørner
25.04.2019Frikjent for å ha skutt havørn - nå ankes saken
03.04.2019Kongeørna og havørna i Norge - faktakunnskap og forvaltningspolitisk situasjon
03.07.2018Hva skjer med kongeørna? - en oppsummering
09.03.2018Kongeørna nok en gang under angrep på Stortinget
08.09.201720 000 underskrifter for kongeørna!
22.12.2016God jul og Godt nytt år fra NOF
21.12.2016Søte drops (og bitre piller) i 2016
09.06.2016Si nei til jakt på kongeørn – støtt NOFs underskriftskampanje
02.06.2016Forkastelig forslag om kongeørn
29.01.2016Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten?
21.01.2016Miljødirektoratet anbefaler uendret forvaltning av kongeørn i Norge
25.11.2015Kongeørna er i fokus – hva vet vi?
29.07.2015NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Sør-Trøndelag
22.05.2015NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms
23.08.2014NOF tar sterk avstand fra bruk av blyhagl i norsk natur
18.02.2014NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn!
02.10.2013Dramatisk forslag angående kongeørn i Sverige
18.06.2013NOF har klaget på vedtak om skadefelling av rovfugler
22.03.2013NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader
07.12.2010Sensitive rovfuglopplysningar frå NINA på avveie
22.10.2010Skutt kongeørn tilbake på vingene
13.10.2010Kongeørn tatt i fotsaks i Troms
12.10.2010Kongeørn skutt på Nordmøre
07.04.2009Statnett jager hekkende kongeørn
12.09.200840 år siden fredningen av havørn og kongeørn
02.09.2008Nordisk Kongeørnsymposium
21.05.2007NOF stoppet fellingstillatelse på to kongeørner
13.11.2006Mistenkt for ørnejakt
22.03.2006Møte med Olje- og Energidepartementet om vindkraft

Andre nyheter