Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og Godt nytt år fra NOF

Mange naturverdier vi tar for gitt har kommet under press i året som har gått, og utfordringene har stått i kø for NOF i det som har vært et hektisk år. Ved å være tydelig tilstede i debattene har vi imidlertid oppnådd viktige resultater. Dette inspirerer til forsterket innsats i året som kommer. Behovet for at NOF taler naturens og fuglenes sak er større enn noen gang!

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 22.12.2016

Mange nordmenn har nok hørt om NOF for første gang i 2016. Foreningen har hatt en omfattende utadrettet virksomhet i år – noe som har vært veldig viktig og nødvendig tatt i betraktning utfordringene vi står overfor. Vi har aldri hatt flere nyhetsoppslag i media enn i 2016, og dette forteller om en omfattende, tidkrevende men høyst nødvendig innsats for fuglelivet. Vi merker responsen fra befolkningen på et stigende medlemstall. Dette er svært gledelig, og gjør at vi kan være enda sterkere fremover. NOF blir i stor grad lagt merke til, og oppfattes som en stadig viktigere organisasjon innenfor fugleinteresse, fuglekunnskap og naturvernarbeid i Norge.

Det er også nødvendig at NOF snakker med høyere stemme, siden naturen dessverre inneholder stadig færre fugler, dyr og intakte naturområder. Det forhindrer ikke et høyt antall jegere å dra på jakt for å beskatte krympende bestander av f.eks. ryper, ærfugl og svartand. For NOF var det i år også svært viktig å unngå jakt på de folkekjære artene måltrost og svarttrost. Vår underskriftskampanje mot forslaget om jakt fikk en voldsom oppslutning – og NOF fikk kontakt med en bevisst opinion som tydelig ga uttrykk for sin mening i saken. Vi er ikke mindre beskjedne enn at vi tar æren for å ha forhindret jakt på de to artene. Slaget om rypene vant vi ikke ved denne anledning - det er fortsatt et stykke igjen før vi har en ansvarsfull og rasjonell jaktforvaltning i Norge. NOF vil fortsette med å være tydelige overfor jegere og forvaltere på hva som er bærekraftig og akseptabel jakt, og hvilke jakttyper som bør tilhøre fortiden.

Like før jul kom nyheten om at regjeringen likevel ikke ville ha en omfattende lisensjakt på ulv i Norge, et forslag som ville ha fjernet 2/3 av den norske ulvebestanden. Det gir oss håp om at lovverket også skal beskytte kongeørna - som det har vært et betydelig fokus på i 2016. Forslaget om regelendringene rundt skadefelling av kongeørn kommer nå på høring, og NOF mobiliserer for fullt i 2017 for å beskytte denne majestetiske og stolte rovfuglen mot uvettig beskatning. 

NOF har et år bak seg der vi kan se tilbake på at arbeidet vårt nytter. Det inspirerer oss til å øke innsatsen ytterligere i 2017. Til dette arbeidet trenger vi din støtte. Ditt medlemskap og engasjement vil være et viktig bidrag for å ta vare på norsk natur. Og fortell gjerne dine naboer og dine venner om oss – fuglene trenger alle venner de kan få.

Meld deg inn i Norsk Ornitologisk Forening her

Med ønske om en God jul og et Godt nytt år!

Vennlig hilsen

Kjetil Aa. Solbakken og Michael Fredriksen

Kongeørn
Kongeørna må fortsatt få utfolde seg i den norske fjellheimen, uten jakt og inngrep som ødelegger leveområder. Det vil NOF fortsette å jobbe for å sikre i året som kommer. FOTO: Stig Frode Olsen