Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Rovfuglene vant!

NOF klaget i 2017 Norge inn til Bernkonvensjonen, da vi mente bestemmelsene rundt nødrett i naturmangfoldloven ikke var i tråd med konvensjonens bestemmelser. En «possible case-file» mot Norge ble opprettet. I sommer ble naturmangfoldloven endret i rovviltets favør, noe NOF er meget fornøyd med.

Av Martin Eggen

Publisert 04.10.2020

Stortinget endret i sommer naturmangfoldslovens § 17 om nødrett, altså bestemmelsen som sier noe om når man har lov til å skyte rovvilt for å beskytte seg selv eller tamme dyr. Endringene kom som en direkte konsekvens av NOFs engasjement og en god oppfølging fra Bernkonvensjonen.

Seneste i januar i år minnet vi regjeringen og Bernkonvensjonen om at det hastet å endre paragrafen om nødrett. En jeger i Telemark ble på tampen av 2019 nok en gang frikjent for å ha skutt havørn, opplagt basert på manglende faglig forståelse av situasjonen. Dommen var likevel en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskyttet rovfuglene i Norge godt nok.

Vi har nå fått en presisering om at avlivingen må være helt nødvendig, noe som er gjort ved at man gjeninnsetter ordet «påkrevd» i den aktuelle paragrafen, slik ordlyden var i viltloven. Slik sikrer man at avliving er siste utvei, etter at andre metoder er forsøkt først, f.eks. skremming.

Dessverre har Stortinget også endret ordlyden i vilkåret om at tamdyr må være «under direkte angrep». Nå heter det at tamdyret må være under et «umiddelbart forestående angrep». Etter vårt skjønn åpner dette for synsing om fremtiden man oftest ikke har mulighet til å gjøre. 

Både Bernkonvensjonen og NOF er likevel fornøyd med utfallet av saken, men vil følge opp sakskomplekset dersom lovendringene ikke fører til tilfredsstillende resultater i domstolene.

Kongeørn
Det skal være særlig gode grunner til å avlive fredet rovvilt. Takket være NOFs engasjement går nå kongeørna (bildet) og annet rovvilt en tryggere fremtid i møte. FOTO: Bjørn Erik Hellang