Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Dramatisk forslag angående kongeørn i Sverige

Regjeringen i Sverige foreslår at bestandsmålet for kongeørn reduseres fra dagens mål på 600 par til 150 par. Dette er farlige signaler ettersom kongeørnen er i sterkt fokus også her til lands. Sveriges Ornitologisk Forening (SOF) stiller seg uforstående til forslaget.

Av Morten Ree

Publisert 02.10.2013

Det var 13. september at det svenske miljødepartementet ved minister Lena Ek (Centerpartiet) sendte ut pressemelding vedrørende regjeringens forslag på kraftige reduksjon av bestandsmålene for de fem store rovdyrene i Sverige inklusiv kongeørn. Dette kom svært overraskende på de fleste og verken SOF, organisasjonen Kungsörn Sverige eller sentrale personer i rovfuglmiljøet var blitt kontaktet. Og det spekuleres i hva og hvilke rapporter som er lagt til grunn for dette forslaget som nå er lagt fram for Riksdagen for videre behandling.

Den svenske regjeringens Rovdjursproposition

Forslaget har medført en storm av protester fra naturvernorganisasjonene mot miljøminister Lena Ek og den svenske regjering. I proposisjonen står det at kongeørn skal behandles som de fire andre store rovdyr noe SOF mener betyr at både lisensjakt og uttak ved skadefelling blir tillatt. Dessuten legger forslaget opp til at beslutningene skal fattes lokalt i ”länsstyrelsens” viltdelegasjoner, hvor jaktinteressene er meget sterkt representert.

SOF har stilt konkrete spørsmål til Riksdagen v/Lena Ek angående forskjellige forhold rundt kongeørnens situasjon i forslaget fra regjeringen. Her svarer miljøministeren at det blir ingen lisensjakt og skadefelling av kongeørn og at mye av dette oppstyret rundt proposisjonen skyldes misforståelser. Hun sier at de med bestandsmålet mener 150 vellykkede hekkinger per år, og at det tidligere minstemålet på 600 var ment som hekkende par. Derfor tolker hun det hele med at bestandsmålet for kongeørn nærmest er uendret! SOF er overhode ikke beroliget etter ministerens forklaringer. De mener tvert om at dagens kongeørnbestand må bli betydelig større, derfor har de også sendt over et konkret forslag til Riksdagen og Naturvårdsverket om dette. De er spesielt bekymret for den økende ulovlige jakten som foregår på arten.

I Norge har det også vært et økende press fra sau- og reinnæring på søknader om uttak av kongeørn. Det at Sverige, som på mange måter har vært et foregangsland i forvaltning av store rovdyr, lanserer et så dramatisk forslag fra regjeringshold gir farlige signaler også inn i norsk politikk. Spesielt når man vet at hovedtyngden av norske politikere ikke akkurat har bevaring av biologisk mangfold som sin fanesak.

Mer på Sveriges Ornitologiske Förenings hjemmeside

Kongeørn
Det er ikke bare kråkene som ønsker færre kongeørner. Nå har den svenske regjeringen lagt fram et forslag om dramatiske kutt i bestanden. FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentarer til nyheten (2)