Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Mistenkt for ørnejakt

Å ta skrytebilder av ulovlig skutt vilt er ikke nødvendigvis det smarteste man gjør. Bilder av tre menn fra Akershus som holder opp døde ørner har kommet politiet i hende. De tre er nå siktet for jakt på fredet vilt, og risikerer inntil ett års fengsel hvis de blir funnet skyldige.

Av Magne Myklebust

Publisert 13.11.2006

Romerikes Blad melder 27. oktober i år at tre personer fra Aurskog-Høland er siktet for ulovlig jakt på fredet vilt som ørn og ulv. Bakgrunnen for at politiet startet etterforskning i saken var at de fikk tilgang på bilder som viste tre menn som holdt opp en eller flere døde ørner. 28. juni i år gikk politiet så til ransakelse av et bolighus i Høland, hvor det blant annet ble beslaglagt en rekke jakttroféer.

I følge siktelsen mot de tre mennene skal jakten ha pågått fram til 2006. Det er tre generasjoner i samme familie som er siktet. Det dreier seg om en bestefar, bestefarens svigersønn og bestefarens barnebarn. Ingen av dem har erkjent straffeskyld i avhør, og ingen har heller skaffet seg advokat. Strafferammen for overtredelse av Viltlovens § 3 er ett års fengsel.

Politiadvokat Bjørn Arne Troniér ved Romerike politidistrikt opplyser til Romerikes Blad at det hittil ikke har vært grunnlag for fengslinger i saken. De siktede har ikke vært interesserte i å kommentere saken til Romerikes Blad.

Den 24. oktober i år troppet representanter fra lensmannskontoret på Aurskog-Høland og Økokrim opp på tunet til en representant fra Høland Jeger- og fiskeforening (HJFF). Sistnevnte måtte gi fra seg listene fra foreningens rovviltkonkurranse.

Lederen i HJFF, Tom Myrvold, sier at en slik rovviltkonkurranse omfatter arter som rev, kråke og grevling. Han sier videre at politiet ikke vil finne navn på listene over folk som har skutt ulv, og avviser saken som tull.

Bjørn Arne Troniér ved Romerike politidistrikt vil ikke fortelle hvorfor politiet ønsket å beslaglegge listene fra rovviltkonkurransen, men forteller at beslaget av listene og saken mot de tre mennene etterforskes som én og samme sak. Troniér opplyser videre at flere jegere fra distriktet nylig har vært inne til avhør. Dette er personer som har nær tilknytning til de tre siktede mennene.

NOF er ikke kjent med hvilken ørneart som er avbildet på skrytebildene, men siden dette er på Østlandet er det rimelig å anta at det dreier seg om kongeørn.

Kongeørn på åte
Både skjære og kongeørn blir ofre for «predatorkontroll» i Norge - den førstnevnte er lovlig å felle mens sistnevnte er fredet vilt. FOTO: Lars Løfaldli