Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Ny EU-lov skal redusere bifangst av sjøfugl

Den 13. august 2019 ble en merkedag for sjøfuglvern, da trådte nemlig en ny EU-lov i kraft som skal gi bedre vern for sjøfugler, marine pattedyr og havskilpadder. Disse artene er i stor grad utsatt for å bli fanget i fiskeutstyr.

Av Øystein R. Størkersen

Publisert 18.12.2019

Technical Mesures Regulation heter den nye loven som er bindende for alle EUs medlemsstater, og som krever at fiskefartøy iverksetter tiltak for å redusere og helst fjerne helt all bifangst av slike arter. På tross av at bifangst av blant annet sjøfugler som tar kroker med agn eller sitter fast i fiskegarn lenge har vært et kjent problem, så har det tatt lang tid å ferdigstille de nye kravene. Allerede i 2001 ble det lagt frem et slikt forslag i FAOs fiskerikomite, men det skulle altså ta nærmere 20 år med kampanjer og press fra blant annet BirdLife før vedtaket i EU-parlamentet. I mellomtiden er det vedtatt en frivillig tiltaksplan i  2012 (EU Seabird Plan of Action).

At tiltak virker finnes det eksempler på i Sør-Afrika, der tekniske løsninger har redusert bifangsten av albatrosser med 99 % etter 2006. BirdLife understreker at neste utfordring nå blir å sikre at den nye lovgivningen faktisk blir implementert hos de enkelte medlemslandene. BirdLife peker på at blant de viktigste områdene å passe på er Østersjøen og den østlige delen av Nordsjøen, der det er beregnet at 90 000 sjøfugler årlig fanges i garn. Med den pågående nedgangen for europeiske sjøfuglbestander, så har det aldri vært viktigere å gjøre noe med dette problemet.

Artikkelen ble først publisert i «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 3-2019

Havhest
Havhest er en av artene som er hardt rammet av bifangst i fiskeriene. FOTO: Terje Lislevand