Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bli med på laget!

BirdLife Norge er et stort lag som jobber mot felles mål. Organisasjonen er grasrotbasert. Det betyr at det meste skjer lokalt! Dersom du ikke ikke er medlem eller aktiv i BirdLife Norges mange lokallag og fylkesavdelinger, kan du bli det. Da kan du bidra til at flere får ta del i fuglenes spennende verden og at mer natur blir tatt vare på.

Av Kjetil Solbakken

Publisert 15.12.2023

På bakken rundt omkring i landet har vi 56 lokallag, og flere er under opprettelse. Vi har også 18 fylkesavdelinger som dekker hele landet. Vi er over 13 000 medlemmer. Mange av dere er veldig engasjerte og deltar i aktiviteter, eller er med å drive organisasjonen i deres eget område. 

Fugler engasjerer over hele verden

Slik er det i hele verden. I våre nordiske naboland Sverige, Finland, Danmark og Island har vi søsterorganisasjoner som er veldig like BirdLife Norge. Vi kjenner dem godt og vet at de er samme slags folk, som driver med mye av de samme tingene. Ellers i Europa og verden er det samme sak. BirdLife har 120 partnerorganisasjoner spredt i hele verden, som er opptatt av fugler, natur og naturvern.

Dette er fordi fugler er helt fantastiske. Vi har dem til felles, de finnes overalt og i alle miljø. De har vakre farger og mønstre, og mange har en fortryllende sang. De flyr! Og mange arter trekker mellom land og kontinenter. Rødnebbterna trekker nærmest fra pol til pol uten noe klimafotavtrykk – de er alt vi ikke er. Derfor har fugler fascinert folk over hele verden til alle tider. Fugler gir naturglede, opplevelser og kan til og med gi helsegevinst. Hva mer kan man ønske seg? Fugler er da også verdens best studerte artsgruppe, og utviklingen for fuglebestander gir oss veldig god kunnskap om hvordan det går med hele naturen rundt oss.

Plass til ulike naturvenner

Grunnlaget for organisasjonen er fuglekikkeren. De viktigste aktivitetene er fugleturer sammen med andre, møter med andre fugle- og naturinteresserte, ulike undersøkelser av fugler og kunnskapsbasert naturvernarbeid.

BirdLife Norge er en deltakende organisasjon. Det er ikke noen som driver organisasjonen for deg. Vi driver den selv. Vi håper at du føler tilhørighet til oss, og at du vil være med å drive organisasjonen videre. 

På nyåret og utover våren er det igjen tid for årsmøter i alle våre lokallag og avdelinger. Da kan det hende at din BirdLife avdeling trenger din hjelp. Vi trenger at du engasjerer deg i ditt lokallag og din fylkesavdeling. Vi trenger deg som vil gjøre noe for andre, og som vil være med å gi fugleopplevelser videre til folk i ditt område.

Vi trenger mye forskjellige folk til dette, men det viktigste er at du er positiv og at du har noe å gi. Vi trenger noen til å lede og planlegge, noen til å ta med folk på fugletur, noen som kan holde orden på økonomi, noen til å spre budskapet på nett og sosiale medier, noen til å drive fugleprosjekter, noen til å verve medlemmer og ikke minst noen til å jobbe faktisk og praktisk med naturvern.

BirdLife Norge vokser!

Noen avdelinger står dessuten foran et generasjonsskifte i sine styrende organer, der eldre brushaner i eklipsedrakt etter hvert skal gi stafettpinnen videre til yngre krefter. Slikt er det viktig å være klar over, og å legge til rette for slik at overgangen kan skje på en best mulig måte. 

Mens mange avdelinger og lokallag har en lang og stolt historie, er noen lokallag er i ferd med å etableres nå. Fem-seks steder i landet er lokallag under etablering, og det er plass til flere. Vi heier spesielt på dere. Dere har mange stolte øyeblikk foran dere. Lykke til!

Møtet på Hell
Den andre helgen i november 2023 hadde BirdLife Norge en organisasjonssamling på Hell i Trøndelag, der 45 sentrale tillitsvalgte og ansatte deltok. De som deltok, fikk kjenne på den voldsomme kraften, engasjementet og mangfoldet som er i organisasjonen. Det skylde fuglenes evige positive påvirkningskraft på oss mennesker, og det lover godt for veien videre. FOTO: Håkan Billing