Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

BirdLife Norge med nytt prinsipprogram

Under BirdLife Norges årsmøte 23. april 2022 i Fevik i Agder ble det vedtatt et nytt prinsipprogram. I prinsipprogrammet oppsummerer BirdLife Norge hva vi mener om ulike aktuelle temaer. Dokumentet utgjør en grunnmur for fuglevernarbeidet for alle ledd i organisasjonen.

Av Kjetil Aa. Solbakken og Martin Eggen

Publisert 02.06.2022

Fugler og naturmangfold i Norge trues først og fremst av ødeleggelser og fragmentering av leveområder, noe som gjør at BirdLife Norge jobber mye med akkurat dette. Klimaendringer påvirker også naturen direkte og indirekte. Derfor ønsker vi en ambisiøs, helhetlig og ansvarlig klimapolitikk som vektlegger betydningen av intakt natur i innsatsen mot klimaendringer. 

BirdLife Norge skal være den viktigste organisasjonen for fuglevern. Vi kan trygt si at vi lever i en brytningstid, ikke minst her i Europa. Klima- og naturkrisa utfordrer oss alle, og vi kan ikke lenger fortsette å overforbruke areal og ressurser. Viktige valg skal tas, og BirdLife Norge viser gjerne vei. Da er det viktig at vi er samstemte og leverer faglige og gode innspill i samfunnsdebatten. 

Endringene må komme i skog- og jordbruk, der økologi og hensynet til dyr og fugler må inn på en helt annen måte enn nå. Overgangen til mer klimavennlige energisystemer utfordrer det klassiske naturvernet, samtidig som BirdLife Norge sterkt understreker behovet for å bevare og styrke naturlige karbonlagre i skog og våtmark. Hensynet til naturen må rett og slett inn på alle arenaer, og ugjøre basisen for all aktivitet. Det gjelder også jakt, friluftsliv og en rekke andre aktiviteter der vi påvirker livet rundt oss. 

Vi håper flest mulig leser vårt rykende ferske prinsipprogram og hjelper oss å omgjøre gode ønsker til virkelighet. Når mange kommuniserer det samme med tyngde er sjansene for å få gjennomslagskraft større. Med et nytt prinsipprogram er vi godt rustet for å styrke arbeidet for fuglene våre!


 

Prinsipprogram for BirdLife Norge

prinsipprogram
Undrer du på hva BirdLife Norge mener om ulike saker som omhandler natur- og fuglevern? I vårt nye prinsipprogram finner du svar på hva organisasjonen mener om jakt, skadefellinger, bestandsmål, skogbruk, vern av havet og oppdrett - for å nevne noe. FOTO: BirdLife Norge