Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Fugletur i vernets interesse?

Vill natur forsvinner i et tempo som vi ikke har sett maken til. Selv i Finnmark begynner det å bli forstemmende få områder igjen som ikke er berørt av utbygging og annen menneskelig aktivitet. Du kan gjøre en forskjell! Ved å bruke Artsobservasjoner kan du gi ditt bidrag til fuglevernarbeidet.

Av Tomas Aarvak

Publisert 17.03.2021

Vindkraft gir enorme arealbeslag
Kommunebyråkratene mangler kunnskap og har heller ikke hatt avgjørende makt når nasjonale myndigheter kjører sine utbyggingsprosesser i vindkraftsaker. Alle har fått med seg den økende motstanden mot de tallrike vindkraftverkene som er foreslått nær sagt overalt.

Prosessene går imidlertid sin skjeve gang, og alle innsigelsene virker å være fånyttes når alt måles i lønnsomhet, milliarder av kroner og noen skarve arbeidsplasser. At det heller ikke finnes data på forekomst av fugler eller annet naturmangfold i de områdene som utbygger ønsker seg, gjør at konsekvensutredningene jobbes raskt fram og tillatelsene til å bygge ned gis. Det er dessverre svært vanskelig å påvirke utbyggingsplaner når det ikke foreligger noen data på verdien til områder, og her er vi ved denne sakens kjerne – du kan selv bidra som fuglekikker! 

Har du ett favoritt-turområde? 

Du bør notere fuglene du ser og rapportere dem på Artsobservasjoner. Har du en bukt ved sjøen du besøker ofte? Ta notater av fuglelivet der og legg inn dine data! Går du på rypejakt om høsten og ser andre fuglearter? Drar du på isfisketur langt inn på vidda og ser ryper eller jaktfalk? Ja, ta notater og rapportér dette på Artsobservasjoner. Den dagen bergverksindustrien vil starte en ny gruve, eller det skal lages et nytt vanvittig sjødeponi for gruveavfall, så har vi kanskje allerede basisdata på forekomst av fugler som sier at nei, dette kan dere ikke bygge ut fordi det er et viktig fugleområde.

Kanskje du allerede nå skal legge planer for sommerens fjelltur? Du kan ha det i bakhodet at om du samler inn informasjon om fugler, så kan det være med å bidra til at området i framtida blir tatt vare på i stedet for å bli nedbygd. Kanskje du kan legge noen av turene dine til områder som er avsatt til vindkraftverk eller annen industri som ødelegger vill natur og viktige fugleområder du holder kjært?


Husk gode plott og bruk aktivitetskode når du legger inn dine data på Artsobservasjoner.no!

Davvi
Grenselandet AS jobber for å realisere vindkraftprosjektet Davvi i et av Norges flotteste naturområder i Finnmark. Områder som har «vernet» seg selv trues nå av en ekspansiv industri. Her har to vandrere funnet fred ved et av vannene i området. FOTO: Rolf-Erik Poppe
Fjellrype
Da utbygger av vindkraftanlegget på Davvi ble gitt sin oppstartstillatelse med pålegg om konsekvensutredninger så viste det seg at det ikke fantes data på fugler i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Men fjellrypa lever der likevel! Bli med å kast lys over hvilke fugler som lever i ulike områder ved å rapportere dine observasjoner i Artsobservasjoner. Din innsats kan bety mye. FOTO: Håvard Eggen