Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Tidsskrift

LAPPMEISEN

Medlemsbladet for fugleinteresserte i Finnmark så dagens lys i 1972. Den gang var bladet et organ for lokalavdeling Aust-Finnmark. I 1975 fikk tidsskriftet navnet «Lappmeisen» og foreningen het da Varangeravd. av Norsk Ornitologisk Forening. I 1981 skiftet foreningen navn til å bli likt dagens, Norsk Ornitologisk Forening avd. Finnmark.

Bladet er et bindeledd mellom de fugleinteresserte i Norges råeste fuglefylke, Finnmark. Bladet kommer ut med ett nummer per år.

 

Redaksjonen

Redaktør: Tomas Aarvak, tlf: 95992814, e-post: tomas@birdlife.no

Ken Gøran Uglebakken, mob.: 91622283, e-post: kguglebakken@hotmail.com

Dag Gjerstad, mob.: 90835516, e-post: dgjersta@online.no

 

Manus

Artikler og innlegg i Lappmeisen sendes redaktør per e-post, eller som digitale dokumenter på minnepenn eller lignende. Redaksjonen vil være behjelpelig med å bearbeide innlegg.