Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Tillitsvalgte i BirdLife Finnmark

Styret

Leder:  Randi Blix Sivertsen (Tlf: 950 23 985, e-post: randi@hblix.no)

Styremedlem: Paul Tore Nielsen (Tlf: 404 00 299, e-post: pauln@online.no)

Styremedlem: Dag Gjerstad (Tlf: 908 35 516, e-post: dgjersta@online.no)

Styremedlem: Oddvar Betten (Tlf: 415 12 158, e-post: odbetten@yahoo.no)

Styremedlem: Camilla Betten ( Tlf: 415 12 158, e-post: cabett@live.no)

Styremedlem: Birger Knudsen (Tlf: 917 85 195, e-post: birgknud@online.no)

Styremedlem: Øystein Hauge (Tlf: 976 33 277, e-post: oysteinhauge@hotmail.com

Lokal Rapport og Sjeldenhetskomité - LRSK Finnmark

Vurderingsmedlem: Tomas Aarvak
Vurderingsmedlem: Morten Günther
Vurderingsmedlem: Nigel Goodgame