Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fuglenes Dag 2021 på Storeidet

NOF Lofoten lokallag hadde åpent arrangement 30. mai kl. 11-14 på Storeidvatnet, dette fuglerike naturreservatet rett utenfor Leknes i Vestvågøy. Som vanlig vartet vannet opp med mange spennende vannfugler, og de første fugleungene viste seg frem.

Av Martin Eggen og Johan Sirnes

Publisert 30.05.2021

NOF arrangerer Fuglenes dag siste helgen i mai for å rette søkelys på trekkfuglene. De fleste har en eller flere trekkfugler de kikkert litt ekstra etter og verdsetter spesielt. Trekkfuglene kommer langveisfra, fra Afrika og andre eksotiske steder. De har tatt på seg sin flotteste fjærdrakt, og synger sine vakre og sommerlige strofer. Fuglelivet er forbundet med glede og optimisme over vårens vidunderlighet. 

Fuglerik dag på Storeidet

Også i år inviterte vi til Fuglenes dag på Storeidet, Vestvågøy, søndag 30. mai. Dette er den beste tiden på året ved vannet, som er ett av Nord-Norge mest fuglerike. I tillegg til å kikke på fuglene ved vannet snekret vi også fuglekasser. I lettskyet og pent vær med lett bris fra sør dukket 11 stykker opp på arrangementet, som var annonsert via direkte kontakt med medlemmer og via Facebook.

Fra fugletårnet ble det observert med kikkerter og teleskop. Observasjon med teleskop fra toppen av Vasshaugen på nordsiden av vannet ga følgende resultat: Grågås 92 ad. + et par med to unger, horndykker 19, smålom 2, stokkand 19 enslige hanner, to par, 4 hunner med 10, 10, 7 og 3 små unger, brunnakke 3, toppand 14, kvinand 2 hanner, gråmåke 6, svartbak 1, fiskemåke 2 rugende, hettemåke 4, makrellterne 2, småspove 1, storspove 2, enkeltbekkasin 1, rødstilk 6, vipe 2, sivspurv, rødvingetrost, blåstrupe, løvsanger og stær. Til sammen 23 arter som ble lagt inn på www.artsobservasjoner.no

Hvorfor Trekkfuglenes dag?

Fuglene ankommer Norge fra overvintringsområder spredt ut over et enormt område. Mange arter er hardføre nok til å overleve i Vest-Europas vekslende vinterforhold, men rundt 30 % av fugleartene returnerer også fra Afrika. At en hel del arter også returnerer fra et opphold i Asia, blant annet lappsangeren som tilbakelegger 13 000 kilometer fra Sørøst-Asia, er kanskje mer ukjent. De vakre blåstrupene overvintrer i land som Afghanistan, Pakistan og India. Kun i noen deilige vår- og sommermåneder er de i Norge.

Man trenger ikke være av de mest dedikerte for å sette pris på fugler. Kanskje sitter du ved kontorpulten din og ser en flokk med gjess fly mot nord. Et slikt syn kan være et avstressende inntrykk i en hektisk hverdag. Når trekkfuglene nå returnerer, fyller de landskapet med liv, og vi kan bare forestille oss hvor de kommer fra, hva de har sett, og hvor de er på vei. Uten fugler blir vi fattige. Få artsgrupper er så hørbare og synlige i omgivelser som fuglene. Vår kontakt med naturen har stor betydning for mental helse og velvære. Vi kjenner fuglenes plass i menneskets historie gjennom mytologi og kultur verden over. Det er ikke bare vakre farger, stemningsfulle kveldstoner og skrik og skrål som nå flyr inn over landegrensene, men nødvendige bånd med naturen. Med presisjon forteller de oss om verden og landskapet vi skaper.

Hettemåke
Hettemåke er en karakterart for Storeidvatnet, og en truet art. En koloni med hettemåker gir beskyttelse til andre våtmarksfugler, for de jager vekk inntrengere. Rundt 40-50 par gikk til hettemåker gikk til hekking ved vannet i år, men nå er få igjen. Mink er observert gjentatte ganger (også med en stokkand i kjeften!), og dette kan være årsaken. Statens Naturoppsyn (SNO) er varslet, og fangsfeller kommer opp over helgen. FOTO: Johan Sandøy
Storeidvatnet
Storeidvatnet er et næringsrikt vann som tidvis huser store mengder vannfugl. Rundt 10 par horndykkere hekker også, og området er en del av Leknes våtmarkssystem IBA (Important Bird and Biodiversity Area). FOTO: Johan Sirnes