Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Appell på Verdens våtmarksdag - handling nå!

«A call to take action for wetlands» er årets tema for Verdens våtmarksdag 2. februar. 85 % av verdens våtmarker er tapt, og 1/3 av disse etter 1970. I Norge fortsetter nedbyggingen. Handlingslammelsen rår. Kanskje en appell i lyriske vendinger kan nå inn til hjertet og hodet?

Av Martin Eggen

Publisert 02.02.2022

Var det ikke noe vi skulle gjøre?

Ministeren leter i papirene

Arealnøytralitet for det våte er foreslått

Naturstrategi for våtmark ligger klar

Men det var andre ting som hastet først, ikke så smått?


Hva var det med den myra; den lagret karbon?

Deltaene og fjærene, var det her fuglene stanset opp? Så flott!

Vannrensing, flomdemping, yrende liv

Men det var andre ting som hastet først, ikke så smått? 

 

Der det ikke er liv er det død

Litt her, litt der, var det nødvendig, det som har foregått?

Naturmangfold og fugler forsvinner år for år

Det er ok, vi gjør det bærekraftig, så går det godt

 

Solen høyere på himmelen, dag for dag

Fuglene flyr inn fra sør, inn til det som er grønt og blått

Men hvor ble våtmarka av? Jo, det ble Bunnpris i Levanger og en grushaug i Lillehammer

For det var ting som hastet først, ikke så smått

 

Vi trenger en naturvernminister og et naturverndepartement

Ikke bare for knekkand og lappspove, men for alt på jorda, det som er vårt

Kampen om en levelig fremtid står rundt våtmarkene

Ta grep nå, toget har ikke gått!


Les om Solbergsregjeringens forslag til naturstrategi for våtmark
Naturstrategi for våtmark uten bindende virkemiddel


Tidligere tekster i anledning Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag 2021: Reparasjoner gir håp i ødeleggelsenes tidsalder

Verdens våtmarksdag 2020: Vi står ved et veiskille for livet på jorda

Verdens våtmarksdag 2019: Våtmarkene – en del av klimaløsningen

Verdens våtmarksdag 2018: Urbane våtmarker gjør byene levelige

Verdens våtmarksdag 2017: Tjelden - fjæras skravlebøtte

Verdens våtmarksdag 2016: Heis flagget, det er verdens våtmarksdag!

 

Spove
Nå trenger vi handling! Sommeren 2021 leverte daværende Solberg-regjering en Naturstrategi for våtmark. Her er det mange gode forslag til tiltak for å bevare våtmarkene, men handlingen uteblir. Imens går våtmarker tapt, helt lovlig - det er "gravefest" landet rundt. Den juridiske beskyttelsen er ikke god nok. Vi trenger å bevare all resterende våtmark og trappe opp restaureringsarbeidet. FOTO: BirdLife Norge