Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Starene feltstasjon: spennende nyhet i Hedmark

I slutten av september er det offisiell åpning av Starene feltstasjon i Stange kommune i Hedmark. Stasjonen er bygget på dugnad av medlemmene til Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark, og vil være et tilbud til alle som ønsker å se hvordan våtmarksgruppa arbeider og hvilket rikt fugleliv området har å by på.

Av Trond Vidar Vedum

Publisert 27.08.2012

Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark  ble dannet i 1990, og består av personer med spesiell interesse for dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Gruppa er sammensatt av personer med tilknytning til landbruk, personer med hydroteknisk kunnskap og andre med stor biologisk kunnskap. Dette går på både planter, dyr og fugler i vann og våtmarker.

I de 22 årene som gruppa har eksistert har den planlagt og organisert graving samt stått for registrering av fauna og flora i ca. 150 tjern og dammer. Omfanget av aktiviteten har blitt mye større enn hva noen i gruppa forestilte seg i starten. Etter hvert har arbeidet blitt godt kjent og gruppa har de siste årene selv sjelden tatt initiativ til nye damprosjekter. Det er en jevn strøm med henvendelser fra hele Sør-Norge. Mange av henvendelsene kommer nå fra landbrukskontorene som ønsker hjelp til planlegging av dammer.

Informasjonsbehov

Det er et stort behov for informasjon om arbeidet med dammer og våtmarker. Gruppa har gjennomført flere kurs i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark, og får også økonomisk støtte fra etaten. Den store interessen for informasjon er en av grunnene til at Våtmarksgruppa nå har satt opp Starene feltstasjon i Stange. Stasjonen er bygd på dugnad av gruppas medlemmer, og blir offisielt åpnet 21. september av ordføreren i Stange kommune. Starene feltstasjon er bygget med fondsmidler, støtte fra lokalt næringsliv og Norsk Ornitologisk Forening. Foruten et stort informasjonsrom der større grupper kan samles, inneholder stasjonen en liten kjøkkenkrok, vaskerom, soverom og et ringmerkingsrom.

Starene feltstasjon ligger på Starene i Romedal i Stange kommune, nærmere bestemt på gården Horne. En velvillig og fugleinteressert gårdbruker Tor Kristian Horne har stilt tomt til disposisjon. I Starområdet har gruppa anlagt en rekke tjern og dammer på flere gårder, og området er derfor en naturlig plass å drive informasjonsvirksomhet fra. Planen til gruppa er at stasjonen skal være åpen for de som ønsker å besøke området for å se på hvordan gruppa arbeider og for å studere det rike fuglelivet. Det foreligger også planer om fuglekurs for barn og for generasjonskurs. Det vil etter hvert bli lagt ut informasjon på NOFs nettsider om hvordan en finner fram til Horne, når stasjonen er åpen, og hvem som skal kontaktes for overnatting. April måned er den beste tida for den som vil besøkene Starene feltstasjon.

Våtmarksgruppa har i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark utviklet en database der alle tjern og dammer som gruppa har restaurert og laget vil ligge inne. Her vil interesserte kunne finne bilder fra dammene, gravetekniske detaljer, samt registreringer av fauna og flora fra dammene. Gruppa regner med at databasen vil være operativ i løpet av vinteren. Et viktig arbeid for våtmarksgruppa er å følge med på utviklingen i dammene og vedlikehold av disse. I samarbeid med fylkemannen er det bevilget penger til et eget vedlikeholdsprogram.

Dugnadsgjeng på Starene feltstasjon
Snart klart for offisiell åpning av Starene feltstasjon! Det sørger bl.a. denne dugnadsgjengen for. I stigene finner vi Hans Bjaanes (t.v.) og Arild Sivertsen (t.h.). På bakken står Harald Thorshaug. FOTO: Trond Vidar Vedum
Hornedammen
Hornedammen er en av mange idylliske tjern og dammer i Starområdet som er et resultat av Våtmarkgruppas arbeid. Når får vi en tilsvarende satsing i andre fylker? FOTO: Trond Vidar Vedum

Kommentarer til nyheten (4)