Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Dronningsætra: Viktig våtmarksområde får ligge i fred

Vi er mange som er glade for at Strålmyra i Oppland blir spart for DNT-hytta «Dronningsætra». NOF avd. Oppland bidro tungt med sin kunnskap om fugler i området, og nettopp hensynet til fuglene var utslagsgivende for at planene ble stoppet på målstreken.

Av NOF avd. Oppland

Publisert 11.05.2020

Denne artikkelen er publisert 11. mai 2020. I etterkant er Dronningsætras planlagte plassering endret, men fortsatt i konflikt med naturverdiene ved Strålmyra. Les oppdatert informasjon og signer oppropet mot Dronningsætra publisert i oktober 2020.

Skrevet 31. oktober 2020

Strålmyra er et inngrepsfritt område med flott våtmark og et rikt fugleliv, og må bevares for fremtiden. Arbeid med anleggsvei og bygging av hytta Dronningsætra var like om hjørnet, men heldigvis valgte Turistforeningen (DNT) å ta hensyn til fjellvettregel nummer åtte: Vend i tide, det er ingen skam å snu. Hyttebygging beslaglegger store areal i Norge, og fører til nye veier og traseer inn i områder som tradisjonelt har fått ligge i fred. DNT jobber sammen med andre frilufts- og naturvernorganisasjoner i mange naturvernsaker, og må kontinuelig jobbe for å minimere skadene forårsaket av egne utbyggingsprosjekter.

Når de nå ser seg om etter en alternativ tomt for prosjektet, kan vi puste lettet ut. Forutsetningen er selvsagt at det velges en lokalisering med langt mindre negativ påvirkning av viktige naturverdier.

NOF avd. Oppland og NOF sentralt har vært engasjert i saken over tid, og bidro med det faglige kunnskapsgrunnlaget på fugler. Sammen med Naturvernforbundet, ikke minst Naturvernforbundets lokallag i Sel og Ottadalen, har vi gjennom flere runder appellert DNT om å stanse byggeplanene ved Strålmyra, selv om planene utrolig nok hadde fått godkjenningsstempel av den offentlige forvaltningen.

Kronikker, innlegg og utspill i media økte etter hvert presset og fikk synliggjort hva som stod på spill. At en så viktig naturvernsak kan stemples med «seier» er inspirerende, og viser kraften i tung argumentasjon, stå-på-vilje og godt samarbeid. Takk til alle involverte!

Les:

 

Blåstrupe
Bjellefuglen og fjellets nattergal - blåstrupen er en av mange fugler man kan oppleve i fjellheimen. Den tåler normalt friluftsliv og ferdsel godt, men mange våtmarksfugler og rovfugler er langt mer utsatt. Presset på fjellområdene våre tiltar, og utfordrer oss alle. Vi må ta spesielle hensyn, slik at fjellvandrere i fremtiden opplever et minst like spennende og mangfoldig fugle- og dyreliv som vi har nå. FOTO: Thor Østbye