Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

BirdLife Norge avd. Oppland

Siste nytt

HORNDYKKER 08.04.2022

Registrering av Horndykker i Oppland fylke 2022

HORNDYKKER

Les hele saken
sivhøne 17.03.2022

Våtmarksfugler i Oppland: Stabilt eller ned for rødlistede arter

Makrellterne, hettemåke, sothøne, sivhøne og toppdykker ble kartlagt i Oppland i 2021. Ved å sammenligne med tidligere registeringer kan vi si en hel del om bestandstrender for de ulike artene. De største endringen ser man hos hettemåke. Kun 135–145 par hettemåker, nå kritisk truet på den nasjonale rødlista, ble registrert i 2021.

Les hele saken
Hønsehauk 11.03.2021

Finn reir - redd gammel skog!

Av og til kan det virke vanskelig å beskytte natur, enda naturverdiene er godt kjente. Men hvis du finner et aktivt hønsehaukreir kan du oppleve konkrete resultater. Hønsehaukens reir er nemlig beskyttet, men de riktige menneskene må få kjennskap til reiret.

Les hele saken
Hønsehauk 18.02.2021

Hønsehauk-lokalitet reddet i siste liten

En hogst i Østre Toten, Oppland ville gått sterkt utover en hønsehauklokalitet, og det planlagte inngrepet var ikke i tråd med skognæringas egen miljøsertifisering – PEFC-standarden. Nitidig arbeid fra NOF førte til en bedre løsning. Håpet er nå at hønsehaukparet fortsatt skal kunne leve i området.

Les hele saken
Lappspurv 27.01.2021

Stor tilbakegang i Opplands bestand av lappspurv

Mange av fjellets fugler er i tilbakegang, også lappspurven. Arten ble valgt som Årets fugl i 2020, og betydelig feltinnsats ble mange steder utført for å fremskaffe mer informasjon. Nå er resultatene fra Oppland publisert av NOFs fylkesavdeling der.

Les hele saken
sjøorre 25.11.2020

Fjellender fordrives til nye skanser

Takket være systematiske undersøkelser foretatt av NOF avd. Oppland gjennom flere år, og med referanse til kunnskap helt tilbake fra 70-tallet, har vi fått viktig informasjon om de rødlistede endene bergand, sjøorre, svartand og havelle. Bestandene synker, og er i ferd med å forsvinne fra lavereliggende fjellstrøk.

Les hele saken

Nyhetsarkiv