Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

BirdLife Norge avd. Oppland

Siste nytt

Møte 18.11.2022

Nå er BirdLife Sør-Gudbrandsdal en realitet!

Nye lokallag av BirdLife Norge «popper» opp landet rundt! Denne gangen er det en gjeng fra Sør-Gudbrandsdalen som kan melde om gode nyheter: 10. september ble det holdt et stiftelsesmøte med hensikt å etablere lokallag for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer, samt randsonene rundt disse.

Les hele saken
svartspett 17.11.2022

Vi klager på skadefelling av åtte spetter i Skjåk

Skadefelling av spetter er et tilbakevendende tema, og helst gis slike tillatelser om høsten. Det kan være flere grunner til at spetter hakker på vegger og lignende, og det er slett ikke alltid at skyting av enkelte spetter er riktig løsning. Nå engasjerer BirdLife Oppland seg mot skyting av åtte spetter i Skjåk kommune.

Les hele saken
HORNDYKKER 08.04.2022

Registrering av Horndykker i Oppland fylke 2022

HORNDYKKER

Les hele saken
sivhøne 17.03.2022

Våtmarksfugler i Oppland: Stabilt eller ned for rødlistede arter

Makrellterne, hettemåke, sothøne, sivhøne og toppdykker ble kartlagt i Oppland i 2021. Ved å sammenligne med tidligere registeringer kan vi si en hel del om bestandstrender for de ulike artene. De største endringen ser man hos hettemåke. Kun 135–145 par hettemåker, nå kritisk truet på den nasjonale rødlista, ble registrert i 2021.

Les hele saken
Hønsehauk 11.03.2021

Finn reir - redd gammel skog!

Av og til kan det virke vanskelig å beskytte natur, enda naturverdiene er godt kjente. Men hvis du finner et aktivt hønsehaukreir kan du oppleve konkrete resultater. Hønsehaukens reir er nemlig beskyttet, men de riktige menneskene må få kjennskap til reiret.

Les hele saken
Hønsehauk 18.02.2021

Hønsehauk-lokalitet reddet i siste liten

En hogst i Østre Toten, Oppland ville gått sterkt utover en hønsehauklokalitet, og det planlagte inngrepet var ikke i tråd med skognæringas egen miljøsertifisering – PEFC-standarden. Nitidig arbeid fra NOF førte til en bedre løsning. Håpet er nå at hønsehaukparet fortsatt skal kunne leve i området.

Les hele saken

Nyhetsarkiv