Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Sommerbrev 2024

Sommerbrev 2024

Publisert 05.07.2024Kjære fugleinteresserte!

En begivenhetsfull fuglevår er gått over i sommer. Vårtrekket er alltid intenst. Fra varmere himmelstrøk vender trekkfuglene tilbake til nordlige breddegrader med ett mål for øye: Føre arten videre. Fordi vi har stor kunnskap om foretrukne biotoper, rasteplassers betydning for trekkende arter og forutsetninger for at hekking skal lykkes – kan vi hjelpe fuglene der vi har en mulighet. Fugleekspert og fugleverner Martin Eggen skriver om hva vi kan gjøre i boka med tittelen « Uten fuglene blir ikke dagen den samme ». Styret anbefaler boka som nummer 1 på sommerens lese-liste!

Oppmøtet på lokallagets ekskursjoner/utemøter/samlinger har vært meget bra denne våren. Best besøkt var ettermiddagsserien av møter på Utkikken. Styret ønsker å vite mer om hva medlemmene tenker og forventer av lokallaget. Som tidligere bebudet vil dere motta noen enkle spørsmål. Svarene deres vil bidra til økt kunnskap som igjen setter styret i stand til å skreddersy opplegg som treffer deres interessefelt på en god måte.

Klimatisk holdt vinteren taket ganske lenge og rimelig brått kom sommertemperaturer i mai som bragte med seg spennende arter som rødfalk i Midtbygda, Øyer og dvergfluesnapper på Maihaugen, Lillehammer, oppdaget av henholdsvis Isak Salen og Margaret Mingay Eggen. Varmen fikk fart på reirbygging hos våre hekkefugler, men den brå overgangen til en kjøligere værtype gjorde at mange foreldre fikk trøbbel med å finne nok mat til sine nyklekte. Effekten ble at kullene i varierende grad ble desimert og noen par har lagt egg på ny. Denne sommeren vil vi nok observere stort «strekk i laget» med tanke på alderen på årsunger, i hvert fall for enkelte insektetende arter.

Artsobservasjoner . Styret oppfordrer medlemmene til å rapportere sine fugleobservasjoner i Artsobservasjoner. For at innrapporteringen skal ha verdi er det viktig at så mange detaljer som mulig legges inn. Spesielt viktig er at « aktivitetskoden » benyttes. Dersom ønskelig vil vi sette opp en ettermiddag hvor vi går igjennom utfylling av Artsobservasjoner. Ta kontakt J .

Høstprogrammet . Med utgangspunkt i tidligere utsendt årshjul vil dere om kort tid motta en oversikt over spennende høstekskursjoner og inne-møter. Vel møtt til hyggelige og utbytterike samlinger/turer. Vi ses snart!

God sommer!
Stokkand
Stokkand Foto: Ragnar Ødegård