Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Tidsskrift

Tidsskrift

BirdLife Oppland gir ut tidsskriftet Hujon som kommer ut 3-4 ganger i året. Litt etter som stofftilgangen. Hujon går inn i sin 46. årgang, og er et viktig bindeledd for medlemmene.

Alle som har stoff, notiser og bilder om fugler og fuglearbeid i Oppland er velkomne til å sende inn dette til Hujons redaktør.

Redaktør
Per Åge Skålerud
Postadresse:
Mobil (+ 47) 47 46 27 24
epost: fugleper@online.no

 

Send gjerne inn relevante artikler selv om du ikke er medlem. Hvis vi bruker artikkelen, mottar du 1 eksemplar av utgivelsen som takk. Men husk og påpek dette. Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og håper dere betaler tillegget for å motta fylkestidsskriftet vårt. Takker også gamle medlemmer for troskaphet.               Vi trykker i A4, selvsagt med farger.

Vårt tidsskrift; Hujon (Opphavsrett: BirdLIfe Oppland) 

 

https://www.facebook.com/groups/149577145

 

Digitale utgaver av Hujon.

 

Hujon 1 2007
Last ned (PDF)
Hujon 2 2007
Last ned (PDF)
Hujon 3 2007
Last ned (PDF)
Hujon nr. 4 2007
Last ned (PDF)
Hjon 1 2008
Last ned (PDF)
Hujon nr. 2 2008
Last ned (PDF)
Hujon 3 2008
Last ned (PDF)
Hujon nr. 4 2008
Last ned (PDF)
Hujon nr. 1 2004
Last ned (PDF)