Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Lokallag av BirdLife Oppland


Leder:   Rolf Jørn Karlsen  

E.mail.: rolfjorn@gmail.com

M.tlf.:   +47 90164293

 

Leder:  Anne Gri Stenbråten

E-mail.: annegri.henriksen@gmail.com

M-tlf.:   +47 90666516

 

Leder : Atle Kjærvik

E-mail: kjatle512@gmail.com

M.tlf.:  +47 90193275

 

 

 

 

Leder : Kurt Pedersen

E-mail: kurt-vandrefalk@hotmail.com

M.tlf.:  +47 48882770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leder: Rune Rødningen

E-mail.:runero@yahoo.no

M.tlf.:  +47 99799800