Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Lokallag av BirdLife Oppland


Leder: Rolf Jørn Karlsen   rolfjorn@gmail.com 90164293

Nestleder: Morten Aspaas mortenaspaas@gmail.com 48182322

Sekretær: Lid Ellen ellenlid@online.no 97029604

Kasserer: Per Åge Skalerud fugleper@online.no 47462724

Styremedlem: Sandnes Eyvind eyvinsan@online.no 97727009

 

Revisorer: Frank Hafsund (gjenvalg) og Rune Jørgensen (gjenvalg)
Valgkomité: Tom Dalhøy(gjenvalg) og Bjørn Harald Larsen

 

 

Leder: Anne Gri Stenbråten Henriksen
Granumsvegen 59, 2750 Gran
90666516
hadeland@birdlife.no

Sekretær: Even Raassum 

Kasserer: Per Olsen

Styremedlem: Tosten Tøfte

Varamedlem: Marit Løvbrøtte

 

Atle Kjærvik, leder (kjatle51@gmail.com)
Dag Aasheim, vararepresentant
Kjersti Aaseng Dalen, sekretær
Per Bådshaug, kasserer

 

 

 

 

 

 

Sør-Gudbrandsdal lokalla

Leder : Margaret Eggen,

 Lillehammer

 M.b.nr.:478 77 905

 E-post : margareteggen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rune Rødningen, leder (runero@yahoo.no)