Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

EU-forbud mot blyammunisjon i våtmark blir innført i Norge

EU-kommisjonen har tatt konsekvensen av at bly er giftig for levende organismer, og har vedtatt at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark. Dette får også omfattende konsekvenser i Norge. NOF anser dette som en betydelig seier, og et første steg mot et totalforbud.

Av Martin Eggen og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 21.04.2021

Det foreligger mye kunnskap om helse- og miljørisikoen ved bly. Vi har tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at bruk av blyhagl til jakt medfører risiko for skader på helse og miljø. Bly og blyforbindelser er miljøgifter som hoper seg opp i organismer. Ny forskning på skadeeffekter av bly både bekrefter tidligere kunnskap og avdekker nye bekymringer for helsemessige konsekvenser av blyeksponering. 

Seier for NOFs syn

NOF har lenge jobbet for et totalforbud mot blyammunisjon

Miljødirektoratet skriver at den nye forordningen gir land som består av 20 prosent våtmark eller mer, som alternativ til forbudet mot bruk av blyhagl i våtmark, anledning til å velge å innføre et generelt forbud mot både å bringe i omsetning og skyte med blyhagl på hele territoriet. Bakgrunnen for dette alternativet er at med en stor andel våtmark, og eventuelt andre spesielle geografiske forhold, blir restriksjonen i praksis et totalforbud. Kommisjonen mener derfor at det blir enklere for både jegere og tilsynsmyndigheter å forholde seg til et totalforbud.

Det er etter vårt syn helt opplagt at Norge heller burde innført et totalforbud, på grunn av vår høye andel våtmark og geografiske forhold knyttet til våtmarka. Etter vårt skjønn vil man svært ofte være i eller ved våtmark under jakta. Lirypa, som målt i antall individer, utgjør den mest beskattede viltarten i Norge, finner man gjerne i eller ved myrer. Også andre jaktbare fuglearter som orrfugl og storfugl er delvis knyttet til myr og våtmark i skoglandskapet.

For å ta et eksempel: Dersom man er på rypejakt og går innenfor 100 meters avstand fra en myr, vann eller vassdrag så er man per definisjon i våtmark etter EU-regelverket. Hvis man da har med seg blyammunisjon så må man dokumentere at man ikke hadde til hensikt å skyte med denne. Det er en lite hensiktsmessig situasjon, som ikke er ønskelig for noen. Da er det bedre å si at siden du sannsynligvis vil komme i nærheten av våtmark i løpet av jakta så er det ikke lov å bruke blyammunisjon her til lands.

Mangler i forslaget fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet ser ut til å legge opp til et uklart regelverk som det kan bli vanskelig å forholde seg til i praksis, både for de som skal følge lovgivningen og dem som skal kontrollere den. 

Etter NOFs skjønn innebærer det nye påbudet fra EU at blyammunisjon i de aller fleste jaktaktiviteter blir ulovlig. Vår konklusjon blir da at man bør gjøre lovverket så tydelig at man unngår at de som utøver jakt bryter loven i villfarelse. Et utydelig lovverk på dette punket vil være konfliktdrivende både på kort og lang sikt. Det er på tide å stikke fingeren i jorda og innse at bly er svært giftig. Dette faktum bør ikke bagatelliseres eller bortforklares videre verken av offentlige myndigheter eller interessegrupper. Tiden for å forby blyammunisjon ved all jakt har nå kommet, og innføringen av dette EU-regelverket er en fin anledning til å gjøre dette.

NOFs høringssvar om forbud mot bruk av blyammunisjon i våtmark

Jakt
Forbudet om bruk av blyhagl i og innenfor 100 meter fra våtmark, er planlagt innført fra 15. februar 2023. I tillegg vil det bli forbudt å bære blyhagl i forbindelse med skyting i våtmark eller til eller fra skyting i våtmark. Etter forordningen vil en person som bærer med seg blyhagl i våtmark eller innenfor 100 meter fra våtmark, selv måtte dokumentere at vedkommende ikke skal skyte med blyhagl i våtmark. FOTO: Bjørn Rangbru