Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om EU:

19.09.2022Målsettinger for miljøvennlig landbruk slår feil i Europa
22.03.2022Vi trenger mer natur – signér for Europas fremtid!
16.11.2021Ny rapport: Enorm tilbakegang for Europas fugler
18.08.2021Norge bidrar til sikring av våtmark i Hellas
21.04.2021EU-forbud mot blyammunisjon i våtmark blir innført i Norge
02.12.2019Massiv jakt under trekkfuglenes reiser
31.01.2017Mot en bedre fremtid for Europas fugler?
07.12.2016EUs fugle- og habitatdirektiver sikret etter langvarig kamp!
08.07.2016Vil EU stoppe ulovlig fransk fangst av hortulan?
03.12.2008EUs landbruk truer kulturlandskapets fugler
25.04.2008EU forbyr vårjakt på Malta i 2008
18.10.2007EU gir Malta en siste advarsel om vårjakt
10.08.2007EU presser Polen til å stoppe omstridt veibygging
19.07.2007Stadig færre fugler i det europeiske kulturlandskapet
27.02.2007Malta bryter lovverk om vårjakt - igjen!
27.02.2007Nok en trist vår i vente for fugler på Malta
12.04.2006Lovendring om vårjakt på Malta

Andre nyheter