Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Norge bidrar til sikring av våtmark i Hellas

Som en del av et helt nytt EU Lifeprogram for dverggås, bidrar Norge med å kjøpe opp landareal i våtmarksområdet Evros-deltaet i Hellas. Det er gode nyheter for en rekke våtmarksarter. For den kristisk truede dverggåsa er bevaring av raste- og overvintringslokaliteter essensielt.

Av Øystein Størkersen

Publisert 18.08.2021

Høsten 2020 vedtok EU å bruke vel 25 millioner kr, derav 7 millioner fra Norge, til kjøp av viktige vinterområder i Evros-deltaet for å styrke beskyttelsen av den ville norske bestanden av dverggås.

Disse våtmarkene er også viktig for mange andre vannfugler. Det nye femårs- programmet under Life-paraplyen vil fortsette det pågående arbeid med bevaring av de siste ville dverggjessene i Vest-Europa, der samtlige hekker i Norge. NOF har en sentral rolle i dette arbeidet gjennom vårt dverggåsprosjekt.

Det samlede budsjettet for det nye programmet utgjør om lag 5,6 millioner euro. En svært viktig del av prosjektet blir å restaurere og bevare sentrale trekk- og vinterområder. Områdenes robusthet ift. forventede klimaendringer skal også styrkes.


Artikkelen ble først publisert i «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 1-2021.

Dverggås
Når vi sikrer trekk- og overvintringsområdene til den truede dverggåsa (bildet), kommer det også en rekke andre arter til gode. FOTO: Ingar Jostein Øien