Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Vil EU stoppe ulovlig fransk fangst av hortulan?

Den franske BirdLife-partneren LPO fortsetter å presse EU-kommisjonen på den ulovlige fangsten av hortulan i Frankrike. Om lag 30 000 hortulaner fanges og drepes ulovlig i landet hvert år - uten at myndighetene gjør noe med lovbruddene. Det er på høy tid at EU griper inn og viser at lover og direktiver skal følges.

Av Magne Myklebust

Publisert 08.07.2016

I 1999 ble hortulanen totalfredet i Frankrike. Dessverre er situasjonen i Frankrike at lovverket ignoreres fordi myndighetene snur ryggen til, og om lag 30 000 hortulaner fanges hvert år i det sørvestlige Frankrike. Tradisjonen bak fangsten går langt tilbake i tid, og hortulanene plasseres etter fangsten i bur hvor de fetes opp før de druknes i Armagnac. Så ender de opp som en delikatesse på franske middagsbord. Restaurantene kan betale opp mot 150 euro for hver fugl, så fangsten kan være innbringende for jegerne.

Den kulturelle og kulinariske tradisjonen med hortulan som delikatesse er så sterk i Frankrike at myndighetene foreløpig ikke har våget å følge eget lovverk. I 2014 gikk en rekke franske chefs med Michelin-stjerner ut i media og forsvarte tradisjonen med fangst av hortulan. At den franske bestanden av hortulan har gått tilbake med 50-75 % de siste 30 år har tilsynelatende liten betydning for myndigheter og restauranter. En stor del av fangsten foregår i Landes-distriktet i det sørvestlige Frankrike mellom 20. august og 25. september, og det er ikke bare franske hortulaner som fanges. Ringmerkingsgjenfunn viser at hortulaner fra Norge, Sverige, Finland, Baltikum, Polen og Tyskland ender opp på franske middagsbord. Tall fra 2015 tilsier en norsk hekkebestand på 10-20 par, og som er i kraftig tilbakegang. Skal de siste norske hortulanene forsvinne på franske restauranter?

For ti år siden begynte den franske BirdLife-partneren LPO å aksjonere mot ulovlighetene om høsten, bl.a. for å gjøre allmenheten kjent med lovbruddene og myndighetenes handlingslammelse. For to år siden deltok NOF i arbeidet med å stoppe den ulovlige fangsten av hortulan i landet, sammen med andre europeiske BirdLife-partnere. LPO har klaget Frankrike inn for EU-kommisjonen, og fikk i mars 2015 svar om at franske myndigheter hadde svart tilfredsstillende på kommisjonens spørsmål. bl.a. at de jobbet sammen med LPO om å få stoppet fangsten. Kommisjonen slo videre fast at dersom ikke flere bevis ble lagt på bordet, ville de avslutte saken. LPO likte ikke dette svaret, og sendte umiddelbart masse ny informasjon om fangsten høsten 2014 til Brussel. Basert på ny informasjon fra LPO har EU-kommisjonen 16. juni i år på nytt bedt franske myndigheter om å fremskaffe dokumentasjon på hva de gjør for å stoppe den ulovlige fangsten. Frankrike har to måneders svarfrist, og er svaret ikke tilfredsstillende kan EU-kommisjonen bringe Frankrike inn for EU-domstolen. Siste ord er altså ikke sagt om framtida til den ulovlige hortulanfangsten.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier at «vi vet at den ulovlige fangsten av hortulan i Frankrike også rammer norske fugler. Flere hortulaner ringmerket i Norge er rapportert drept nettopp i Landes-distriktet. Vi forventer derfor at klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger press på franske myndigheter for å få slutt på denne ødeleggende fangsttradisjonen. Hortulanen er i dag kritisk truet på rødlisten, og står i akutt fare for å bli utryddet. NOF anser stans av jakten på hortulan i Frankrike som det kanskje viktigste tiltaket for å redde arten i Norge.»

Hortulan syngende hann
En syngende hann av hortulan - på Elverum i Hedmark. Den norske bestanden er på 10-20 par, og er i kraftig tilbakegang. Forsvinner de siste norske hortulaner på franske middagsbord? FOTO: Morten Vang / www.fuglefoto.net