Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Nok en trist vår i vente for fugler på Malta

Til tross for at majoriteten av innbyggerne på Malta er imot det, at lovverket til EU ikke tillater det og at fuglevernorganisasjoner i hele Europa har protestert mot det, vedtok regjeringen på Malta i går å for fjerde år på rad å tillate vårjakt på fugler. Nå venter respons fra EU!

Av Frode Falkenberg

Publisert 27.02.2007

Malta er den største synderen i forhold til brudd på EU's fugledirektiv. Alle de 27 medlemslandene i EU forplikter seg til å etterfølge direktivet som blant annet ikke tillater vårjakt. Til tross for at det så lovende ut i forhold til en lovendring om vårjakt på Malta i fjor vår, virker det nå som om den maltesiske regjeringen har latt seg forføre av jegernes lobbyvirksomhet i saken. Birdlife international mener at ulovlig jakt er en viktig årsak til at en tredjedel av artene som har en negativ bestandstrend i Europa går tilbake.

Tidligere i vinter mottok regjeringen på Malta underskrifter fra 115 000 fuglevenner som ønsker at Malta respekterer og forholder seg til lovverket i EUs fugledirektiv, og dermed stopper all jakt av fugl om våren. I tillegg fikk de en analyse fra Birdlife Malta som viste at fugler fra minst 38 land blir skutt eller fanget på øya under vårjaktperioden.

I et møte i den statlig nedsatte ornitologiske komiteen på Malta, åpnet miljøministeren i går for nok en sesong med vårjakt. Dette er det fjerde året på rad at vårjakt blir ulovlig tillatt. Representanter for Birlife Malta valgte å gå fra møtet i protest mot det hodeløse vedtaket. Den ornitologiske komiteen, Ornis, består av representanter fra miljødepartementet, fagornitologer, jegere og miljøvernere. Nok en gang viser altså Malta at de ikke er villige til å innrette seg etter en internasjonal avtale. EU, som Malta er medlem av, har tidligere gitt klar beskjed til regjeringen at landet må forholde seg til fugledirektivet. Vi håper EU viser ryggrad og klarer å stanse denne jaktformen på Malta.

Vaktel og turteldue er de to artene som det jaktes mest på om våren på Malta. I disse to artenes tilfeller blir EUs fugledirektiv brutt idet vårtekket overlapper med hekkesesongen deres i jaktperioden som strekker seg fra slutten av mars til slutten av mai.

Vaktel
Vaktelen er i likhet med blant annet turteldua en art som det er stort jakttrykk på om våren på Malta. FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentarer til nyheten (2)