Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Lovendring om vårjakt på Malta

Vårfangst av fugler rundt Middelhavet har vært utbredt i lang tid. Med skytevåpen, limpinner og nett drepes fugler ukritisk i forhold til art og rødlistestatus. Det siste landet som fortsatt driver på med vårjakt med hjemmel i nasjonal lov har vært Malta, men nå kan det endelig bli en endring på det!

Av Frode Falkenberg

Publisert 12.04.2006

Organisasjonene BirdLife Malta og BirdLife International har i flere år protestert mot vårjakten på Malta, og de barbariske metodene som fortsatt benyttes. Hele 80% av øyas befolkning har vært mot denne typen jakt, men det har ikke gjort at jegerne har lagt sine våpen på hylla. Jegerne har faktisk hatt full støtte i regjeringen! Det var først når de to BirdLife-organisasjonene klaget Malta inn for EU-kommisjonen at ting begynte å skje. Malta har vært medlem av EU i to år nå, men valgte å ignorere EUs fugledirektiv som bl.a. sier at det er ulovlig å drive med jakt på trekkende fugler om våren. Bare få dager før klagen skulle opp i retten kom nyheten om at regjeringen på Malta hadde vedtatt å tilpasse seg EUs fugledirektiv.

Til tross for en lovendring på Malta, så vet man fra andre øyer i det østre Middelhavet at ulovlig jakt vil komme til å fortsette. De maltesiske jegerne fnyser av den nye lovendringen, og har varslet at de kommer til å opponere veldig mot den. Lovendringen vil ikke komme til å gjelde før etter årets jaktsesong, så fuglene vil også denne våren få et lite fredfylt opphold på øya. Uansett er det gledelig at regjeringa endelig har tatt konsekvensen av at de er med i en internasjonal union med lover og regler!

Det er spesielt turteldue og vaktel som har vært utsatt for hardt jaktpress. Turteldua har hatt en negativ bestandstrend innenfor sitt utbredelsesområde de siste tiåra, og den storstilte jakten på arten på Malta har helt sikkert bidratt til denne utviklingen. Jakten på de to artene foregår i perioden fra slutten av mars til slutten av mai. EUs fugledirektiv sier at jakt på arter som er på trekk tilbake til hekkeplassene ikke er akseptabelt, noe som fram til i dag har blitt ignorert av den maltesiske regjeringa. I en overgangsfase vil man (mot fugledirektivets anmodning) dessverre fortsatt kunne jakte på sju arter av finker fram til 2008.

Les mer hos Birdlife International

Turteldue
Turteldua har vært et yndet jaktobjekt om våren på Malta. Arten er i tilbakegang i Europa, så vi kan håpe at lovendringen på Malta gir en positiv effekt på bestanden. FOTO: Arild Breistøl