Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

EU forbyr vårjakt på Malta i 2008

Etter at Malta ble medlem av EU i 2004, så har den vesle øynasjonen i Middelhavet brutt EUs fugledirektiv gjennom å ha tillatt vårjakt på vaktel og turteldue. EU har nå gått til det steg å forby vårjakten i 2008 i påvente av en endelig dom fra EU-domstolen.

Av Magne Myklebust

Publisert 25.04.2008

EUs fugledirektiv regulerer bl.a. hvilke arter som kan jaktes på innenfor EU, og til hvilke årstider. Direktivet fastslår at medlemslandene skal verne om trekkfuglene om våren og i hekketida, bl.a. ved å forby jakt. Den svært sterke jakttradisjonen på Malta har imidlertid fått maltesiske myndigheter til å tillate jakt på vaktel og turteldue om våren, selv om dette strider mot EUs regelverk. Vårjakta på Malta har en rekke uheldige effekter, bl.a. er det dokumentert at jegerne på Malta i stor grad bruker vårjakta som et skalkeskjul for å skyte på det meste av de fugleartene som er på trekk i jaktperioden. Flere truede og rødlistede fuglearter skytes, f.eks. rødfalk Falco naumanni, steppehauk Circus macrourus og tartarfalk Falco cherrug.

BirdLife Malta og BirdLife International har jobbet kontinuerlig i mange år mot vårjakt på øygruppa. Birdlife Internationals lobbyvirksomhet mot EU-systemet ser nå ut til å gi de ønskede resultater. Basert på en klage fra BirdLife International så tok EU-kommisjonen Malta inn for EU-domstolen i januar i år. I går fattet EU-domstolen et midlertidig vedtak om å forby vårjakt på vaktel og turteldue i 2008 på Malta. Dette for å unngå uheldige og irreversible effekter på bestandene av disse to artene inntil et endelig vedtak er fattet i 2009.

Konstantin Kreiser er EU Policy Manager i BirdLife International. Han beklager at det var nødvendig å gå så langt som til EU-domstolen med denne saken, men maltesiske myndigheter ga ikke BirdLife International noe valg. Vårjakt-saken har skadet omdømmet til Malta over hele Europa, og BirdLife International håper nå at vårjakt tilhører fortiden både på Malta og i de øvrige medlemslandene.

Vårjakt er faktisk fortsatt tillatt på ender i Kautokeino i Norge. Miljøverndepartementet (MD) har forlenget ordningen med begrenset vårjakt på ender i Kautokeino kommune til å gjelde også for 2008. Etter at en ny naturmangfoldlov er vedtatt, vil MD ta stilling til spørsmålet om en permanent ordning med vårjakt på ender i Kautokeino.

Turteldue
Det later til at europeiske turtelduer går en lysere framtid i møte, i hvert fall på vårtrekket. Det foreligger omsider et vedtak i EU-domstolen på å forby vårjakt på turteldue og vaktel på Malta i 2008. Vedtaket er midlertidig, og et endelig vedtak er ventet i 2009. FOTO: Terje Kolaas

Kommentarer til nyheten (7)