Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

EUs fugle- og habitatdirektiver sikret etter langvarig kamp!

I to år har fremtiden for EUs naturlovgivning, fugle- og habitatdirektiver vært usikker. I dag kom nyheten om at direktivene beholdes i sin nåværende form. En vellykket kampanje fra Birdlife International og andre naturvernorganisasjoner kan dermed krones med seier, og Europa kan puste lettet ut!

EUs fugle- og habitatdirektiver utgjør grunnmuren for naturvernet i Europa. Lovverket har spilt en avgjørende rolle for Europas naturvernarbeid. 1400 truede arter og en million kvadratkilometer naturområder i Europa faller inn under deres beskyttelse. De har fungert godt og vært populære. Forskere, EUs befolkning, bedrifter, Europaparlamentet og nasjonale myndigheter har slått ring om dem. Likevel ble det i 2015 besluttet å revurdere lovverket. Aldri før har en vurdering av EU-kommisjonen skapt så mye engasjement.

Totalt har 520 000 mennesker engasjert seg i kampanjen Nature Alert. Birdlife International, Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, WWF Europe tok initiativ til kampanjen, som 200 andre organisasjoner har sluttet seg til. NOF har deltatt aktivt med å spre kampanjen blant våre medlemmer og følgere på sosiale medier. Kampanjens suksess viser at slikt engasjement virker, og har muligheten til å skape bevissthet om viktige tema i brede lag av befolkningen. Mange kan dermed feire budskapet fra presidenten av EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker og resten av kommisjonens medlemmer: direktivene er sikret!

Det betyr at de kreftene som ønsket en svekkelse av dem ikke har vunnet frem. Men kampen er ikke over enda, ifølge Birdlife International. Arbeidet med å gi lovene enda større praktisk betydning og bedre implementering starter nå. Ikke minst må direktivene få følger for det industrielle jordbruket. Jordbruket legger under seg enorme areal i EU, og blir stadig mindre egnet for insekter, fugler og dyr. Det er i slike intensivt drevne areal de var tilhørende flesteparten av de over 400 millioner fuglene som har forsvunnet fra Europa de siste 30 årene.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken er glad og lettet på vegne av Europas fugler og natur. «EUs fugle- og habitatdirektiver har vært flaggskip i beskyttelsen av natur internasjonalt, og et positivt eksempel som land over hele verden har kunnet strekke seg etter. Dersom lovverket hadde blitt svekket, hadde kampen for naturen blitt mye vanskeligere fremover. Dette er en viktig seier også for mange norske fugler, siden naturen ikke kjenner noen grenser. Det er nå på tide at også Norge ratifiserer disse viktige miljødirektivene», mener Solbakken.

Du kan slutte deg til kampanjen Nature Alert her.

 

EU-direktiv
I dag ble det klart: EUs fugle- og habitatdirektiver blir bevart i sin nåværende form. Tegningen viser Karmenu Vella, som har ansvar for miljø, fiskeri og marine spørsmål i EU-kommisjonen. I dag hedrer fugler og dyr avgjørelsen i EU, som har sikret Europas natur en fortsatt sterkt lovgivning. FOTO: Birdlife International