Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Regjeringen tåkelegger rundt mineralvirksomhet på havbunnen

Den norske åpningen for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel har vekket stor bekymring. Bekymringen blir ytterligere forsterket av regjeringens håndtering av kritikken, skriver en rekke miljøorganisasjoner i et felles brev til statsminister Jonas Gahr Støre og den norske regjeringen.

Av BirdLife Norge

Publisert 21.05.2024

Norge har en lang og stolt tradisjon som et åpent demokrati og sterke forsvarere av sivilsamfunnsaktører sin rett til å få ta del i viktige diskusjoner med tilstrekkelig tilgang på informasjon. Regjeringens håndtering av den faglige og politiske debatten rundt mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel bryter med denne tradisjonen.

Anklager miljøbevegelsen for desinformasjon

Da Europaparlamentet vedtok sin resolusjon mot den norske åpning av mineralutvinning på havbunnen 8. februar, refererte NTB følgende reaksjon fra statsministeren: “Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det drives med desinformasjon rundt Norges åpning for gruvedrift på havbunnen”, etterfulgt av “Det som det har vært snakket om i Europaparlamentet de siste dagene, har vært en beskrivelse av hva Norge faktisk driver med som ikke stemmer med virkeligheten” og videre “Det er jo en del organisasjoner som ønsker å krisemaksimere denne saken for å få oppmerksomhet”. 

Regjeringen skriver selv om områdene åpnet

I sitt hørinngsinnspill til konskevensutredningen skriver NTNU: “Det synes ikke tilstrekkelig avklart hva det tas sikte på å åpne for i denne runden. Høringsbrevet synes å stille spørsmålet om det skal åpnes for leting. Det er imidlertid uklart om dette kun inkluderer undersøkelsestillatelser, eller om det i forlengelsen av disse også vil åpnes for å gi utvinningstillatelser”. I etterkant av vedtaket er det tydelig at regjeringen også forstår det slik at man har åpnet for utvinning når man ser på dokumentene regjeringen presenterer til Stortinget og andre relevante organer, fremfor regjeringens talepunkter i møte med media.

I forvaltningsplanene for norske havområder, skriver regjeringen for eksempel “En utvinningsplan vil bare bli godkjent dersom det kan godtgjøres at utvinning kan gjennomføres slik at det ikke fører til vesentlige negative virkninger for naturmangfold knyttet til de aktive strukturene”. Her nevnes det aldri at man skal ha en ny åpningsprosess for utvinning, kun at utvinningsplanene skal behandles. I sin uttalelse til OSPAR skriver også regjeringen “Norway will initiate new efforts to map the marine environment in the areas opened to mineral exploitation”. Her sier altså regjeringen selv at områdene er åpnet for utvinning. I Sokkeldirektoratets faktaartikkel om havbunnsmineraler står det “Loven legger til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel”.

Revurder kritikken

Diskusjoner om ordbruk kan fremstå som semantisk, men er viktig fordi komplisert og uklar ordbruk gjør det vanskeligere for borgerne å få tilgang på presis miljøinformasjon, og skaper usikkerhet rundt medvirkningsmulighetene. Dette er ikke bare en viktig kontrollmekanisme for forvaltningen, men sentrale rettigheter i demokratiet. Ved å tåkelegge hva beslutningen som er fattet faktisk innebærer, risikerer en også at representantene på Stortinget etterlates med inntrykk av at de har fattet en beslutning på feil grunnlag eller uten tilstrekkelig informasjon. Vi ber regjeringen revurdere tilnærming til kritikken mottatt for åpningen av mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Vi ber dem også revurdere åpningsprosessen helhetlig.

Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon
Kjetil Solbakken, generalsekretær BirdLife Norge
Kathrine Sund-Henriksen, Generalsekretær i Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
Frode Pleym, leder i Greenpeace
Gytis Blaževičius, leder i Natur og Ungdom
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
Christian Steel, generalsekretær i Sabima
Elise Åsnes, leder i Spire
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Norge

Felles brev om åpningen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Krykkje
Sjøfugler som krykkje (bildet) er synlige indikatorer på havets tilstand. BirdLife Norge jobber mot mineralutvinning på havbunnen, noe forskere over hele verden advarer mot. Kunnskapen om konsekvensene er sterkt mangelfull. FOTO: Martin Eggen