Forsiden
Du er her: Forsiden > Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening

Nyhetsarkiv

År: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

01.08.2020Måker i byene er kommet for å bli
29.07.2020Einersanger – ny art for Norge
24.07.2020Vannfuglportalen
21.07.2020Velkommen til NOFs årsmøte 2020
03.07.2020Utvidelse av E6 i konflikt med fugl og fisk i Stjørdalselvas utløp
30.06.2020NOF anmelder anleggsarbeid i ternekoloni
19.06.2020Viltloven skal endres
10.06.2020Lunder og sjøfugler lider av NVE sin saksbehandling
29.05.2020Har fuglene noen framtid i jordbrukslandskapet?
26.05.2020Uansvarlig båtkjøring i Nordåsvatnet
19.05.2020Oppdatert liste over fuglearter observert i Norge
19.05.2020Tid for å lete etter Årets fugl
17.05.2020Koronas negative bieffekter på naturen
15.05.2020NOFs åkerrikseprosjekt fortsetter i 2020
11.05.2020Dronningsætra: Viktig våtmarksområde får ligge i fred
09.05.2020Verdens trekkfugldag: Hva kan vi gjøre for å hjelpe trekkfuglene våre?
04.05.2020Fuglefjellet på Runde kontra Havsul I
29.04.2020Første runde av Fotonøtta i 2020
28.04.2020Havørn utsatt for fotsaks døde
24.04.2020Underartsbestemmelse av sædgås
23.04.2020Sklinna: Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni må holdes oppdrettsfri
23.04.2020Nytt gress for både bonde og gjess
19.04.2020Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019
15.04.2020Slevdalsvann - Status fem år etter at restaurering og skjøtselstiltak ble igangsatt
15.04.2020Sterk vårforekomst av svartstrupe
07.04.2020Viltforskrift med klare forbedringer
01.04.2020Nå er det tid for å se etter gås!
30.03.2020Store muligheter for bedre bruk og vern av Jæren landskapsvernområde
27.03.2020Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen!
27.03.2020Krever stans i jakt på ærfugler
22.03.2020Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur
21.03.2020Årets fugl ankommer landet
20.03.2020Trekkfuglene returnerer: Hvordan ser du linerla første gang i år?
19.03.2020Vil redde ternene med minkfrie spesialflåter
16.03.2020I disse koronatider: Naturen holder åpent!
13.03.2020Bønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa
13.03.2020Nasjonal dugnad for fuglene: 5000 nye kasser klare for innflytting!
12.03.2020NOFs årsmøte 25. april 2020 er avlyst
07.03.2020Oter tok storskarv
05.03.2020Krykkjehotellet på Vardneset i Berlevåg er en realitet
26.02.2020Foreslår ytterligere liberalisering av motorisert ferdsel i utmark
14.02.2020Kan vi snu den negative trenden for sjøfuglene?
11.02.2020Nei til «natur light»!
07.02.2020Finker i fleng under Hagefugltellingen
06.02.2020Heng opp en fuglekasse til våren!
04.02.2020Unik finkeopplevelse i Bergen
02.02.2020Vi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag
30.01.2020Bedre ivaretakelse av truede fuglearter med ny klima- og miljøminister?
29.01.2020Nok et vindkraftverk i rovfuglenes trekklei på Sør-Vestlandet?
27.01.2020Fjerde runde av Fotonøtta i 2019
20.01.2020Gikk fri etter havørndrap - endring av lovverk haster
16.01.2020Vindkraftprosjektene som må stoppes
10.01.2020Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network
09.01.2020Lappspurv er Årets fugl 2020
08.01.2020Fiske etter leppefisk – nok en trussel mot sjøfuglene
07.01.2020Sjøfugler blant de mest truete virveldyr
06.01.2020Svanetelling førstkommende helg!
06.01.2020Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg