Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

År: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

31.12.2020Dette engasjerte oss i 2020
28.12.2020Viktige milepæler for fuglevernet i 2020
21.12.2020God jul og godt nytt år fra NOF
16.12.2020Ny kunnskap om gjess kan gi bedre forvaltning
08.12.2020Fugler i pleie – hva er lov og hva er ønskelig?
04.12.2020NOF samkjører taksonomi og systematikk for fugl
25.11.2020Fjellender fordrives til nye skanser
23.11.2020Vindkraft: Bremangerlandet må trekkes tilbake!
20.11.2020NOF og WWF: Si nei til Davvi vindkraftverk!
19.11.2020Steinfink – ny art for Norge
19.11.2020Vindindustri i den blå åkeren - innspill om Havsul I
19.11.2020Blir det likevel tillatt med lakseoppdrett ved Sklinna?
18.11.2020Stripegås flyttes til kategori C
16.11.2020Toppdykker-bestanden øker i Sørøst-Norge
16.11.2020Fiskeørn tok for stor fisk – og druknet
16.11.2020En rødhalsgås i Norge – hvor kom den fra?
16.11.202033 år med hekkende fluesnappere i Skibotn
12.11.2020Større kommunal makt i vindkraftsaker
11.11.2020Klimaendringer har store konsekvenser i Arktis
05.11.2020Glemt hubro reddet fra masseuttak
04.11.2020Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2020
04.11.2020Gigantprosjekt truer inngrepsfri natur i Finnmark
03.11.2020La Ørin nord være!
28.10.2020Handlingsplan for hubro oppdateres
28.10.2020Tredje runde av Fotonøtta i 2020
27.10.2020Naturkrisa må tas på alvor!
26.10.2020Ny milepæl: 20 millioner fugleobservasjoner!
20.10.2020Vindturbinene på Frøya på plass – fugletrekket i fare
18.10.2020Vindkraft på høring: Et dysfunksjonelt forvaltningssystem
16.10.2020EuroBirdwatch dominert av gjess
13.10.2020Fuglevern på mange fronter i Rogaland
13.10.2020Store naturområder på Lista trues av arealkrevende industriutbygging
12.10.2020Havvindtilhengere – gå og se på havsulene!
12.10.2020Store følger for lomvi som følge av offshore vindturbiner
08.10.2020Klatreparula – ny art for Norge
08.10.2020Brunkinnparula – ny art for Norge
07.10.2020Ingen satsning på naturen i statsbudsjettet for 2021
06.10.2020Ny rapport om forvaltning av rovfugler og ugler
04.10.2020Rovfuglene vant!
01.10.2020Fugler gir håp selv om Aichi-målene ikke er nådd
01.10.2020Bli med på fugletelling i helgen 3.-4. oktober
30.09.2020Får ikke lov å skyte ærfugler i Trøndelag
30.09.2020Styrk beskyttelsen av strandsonen – inkludert fjærer og elvedeltaer!
17.09.2020Sveinung Rotevatn må sikre Midt-Norges største sjøfuglkoloni
16.09.2020Horndykkeren holder stand i Fauske og Saltdal i Nordland
10.09.2020Fristen er gitt – og må følges. Ikke gi utsatte frister til vindkraftverk!
08.09.2020Hubroen på Frøya kan ikke leve av luft og kjærlighet alene
07.09.2020NOFs årsmøte avholdt på Gardermoen
02.09.2020Skyt ikke budbringeren: sjøfuglenes tilbakegang skyldes ikke havørn
02.09.2020Ny norsk navneliste over verdens fuglearter
01.09.2020Avslag på søknad om fellingstillatelse på hakkespett
31.08.2020Natur og lokaldemokrati trues av lovendringsforslag
25.08.2020Er myra berget fra nydyrking?
24.08.2020Ny svensk rødliste
18.08.2020Overgrep fra energimyndighetene på Haramsøya
13.08.2020Andre runde av Fotonøtta i 2020
01.08.2020Måker i byene er kommet for å bli
29.07.2020Einersanger – ny art for Norge
24.07.2020Vannfuglportalen
21.07.2020Velkommen til NOFs årsmøte 2020
03.07.2020Utvidelse av E6 i konflikt med fugl og fisk i Stjørdalselvas utløp
30.06.2020NOF anmelder anleggsarbeid i ternekoloni
19.06.2020Viltloven skal endres
10.06.2020Lunder og sjøfugler lider av NVE sin saksbehandling
29.05.2020Har fuglene noen framtid i jordbrukslandskapet?
26.05.2020Uansvarlig båtkjøring i Nordåsvatnet
19.05.2020Oppdatert liste over fuglearter observert i Norge
19.05.2020Tid for å lete etter Årets fugl
17.05.2020Koronas negative bieffekter på naturen
15.05.2020NOFs åkerrikseprosjekt fortsetter i 2020
11.05.2020Dronningsætra: Viktig våtmarksområde får ligge i fred
09.05.2020Verdens trekkfugldag: Hva kan vi gjøre for å hjelpe trekkfuglene våre?
04.05.2020Fuglefjellet på Runde kontra Havsul I
29.04.2020Første runde av Fotonøtta i 2020
28.04.2020Havørn utsatt for fotsaks døde
24.04.2020Underartsbestemmelse av sædgås
23.04.2020Nytt gress for både bonde og gjess
23.04.2020Sklinna: Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni må holdes oppdrettsfri
19.04.2020Fuglelivet i urbane Oslo 2018–2019
15.04.2020Sterk vårforekomst av svartstrupe
15.04.2020Slevdalsvann - Status fem år etter at restaurering og skjøtselstiltak ble igangsatt
07.04.2020Viltforskrift med klare forbedringer
01.04.2020Nå er det tid for å se etter gås!
30.03.2020Store muligheter for bedre bruk og vern av Jæren landskapsvernområde
27.03.2020Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen!
27.03.2020Krever stans i jakt på ærfugler
22.03.2020Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur
21.03.2020Årets fugl ankommer landet
20.03.2020Trekkfuglene returnerer: Hvordan ser du linerla første gang i år?
19.03.2020Vil redde ternene med minkfrie spesialflåter
16.03.2020I disse koronatider: Naturen holder åpent!
13.03.2020Bønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa
13.03.2020Nasjonal dugnad for fuglene: 5000 nye kasser klare for innflytting!
12.03.2020NOFs årsmøte 25. april 2020 er avlyst
07.03.2020Oter tok storskarv
05.03.2020Krykkjehotellet på Vardneset i Berlevåg er en realitet
26.02.2020Foreslår ytterligere liberalisering av motorisert ferdsel i utmark
14.02.2020Kan vi snu den negative trenden for sjøfuglene?
11.02.2020Nei til «natur light»!
07.02.2020Finker i fleng under Hagefugltellingen
06.02.2020Heng opp en fuglekasse til våren!
04.02.2020Unik finkeopplevelse i Bergen
02.02.2020Vi står ved et veiskille for livet på jorda – Verdens våtmarksdag
30.01.2020Bedre ivaretakelse av truede fuglearter med ny klima- og miljøminister?
29.01.2020Nok et vindkraftverk i rovfuglenes trekklei på Sør-Vestlandet?
27.01.2020Fjerde runde av Fotonøtta i 2019
20.01.2020Gikk fri etter havørndrap - endring av lovverk haster
16.01.2020Vindkraftprosjektene som må stoppes
10.01.2020Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network
09.01.2020Lappspurv er Årets fugl 2020
08.01.2020Fiske etter leppefisk – nok en trussel mot sjøfuglene
07.01.2020Sjøfugler blant de mest truete virveldyr
06.01.2020Svanetelling førstkommende helg!
06.01.2020Fristen for å søke NOFs fond nærmer seg