Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Tid for å lete etter Årets fugl

Vi er inne i siste halvdel av mai, og en hel del lappspurv begynner nå å ankomme hekkeområdene. Selv om det mange steder er langt mer snø enn normalt, nærmer det seg nå tiden for å begynne å oppsøke noen av artens hekkeområder for å kartlegge dens utbredelse og forekomst.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 19.05.2020

Det har så langt vært en kald og snørik mai måned over det meste av landet. På Hardangervidda var veien stengt 17. mai-helga, og det kan ta lang tid før snøen er borte. Likevel nærmer sommeren seg også til fjells, og fjellfuglene er på full fart tilbake til sine hekkeområder. Dette gjelder også for lappspurven, som NOF har valgt som Årets fugl i 2020.

Mest sang tidlig i juni

En del lappspurv er nok allerede på plass på sine faste hekkeplasser, og i full gang med å skritte opp sine eiendomsgrenser. Observasjoner fra tidligere år viser at arten kan være på plass og synge i hekkeområdene allerede tidlig i mai. Mer normalt er det nok likevel at arten ankommer rundt midten og slutten av måneden. I de høyereliggende fjellområdene i Sør-Norge, er lappspurvens sangaktivitet vanligvis størst tidlig i juni. Dette gjelder nok også i mye av landet for øvrig, selv om man flere steder kan oppleve mye sang i slutten av mai. Om man har til hensikt å påvise hvor mange lappspurv som har tilhold i et område, begynner altså den riktige tiden for å gjøre dette nå å nærme seg.

Alle lappspurvobservasjoner er av interesse

Vet du om et område hvor det har vært lappspurv tidligere, er dette områder vi er spesielt interesserte i å få undersøkt i 2020. Like fullt er alle observasjoner av lappspurv i Norge av interesse, og spesielt dersom disse gjøres i egnede hekkeområder. Som vanlig rapporteres observasjoner i Artsobservasjoner

Egen veileder fra NOF

Har du en plan om å oppsøke hekkeplasser for lappspurv i 2020, kan du ta en kikk på en egen kartleggingsveileder NOF har laget for anledningen. Her kan du bl.a. lese hvilke perioder som er mest aktuelle, hvor det er lurt å lete, og hvordan man kan gå fram for å dokumentere tettheter av arten. Har du som mål å gjøre det siste, kan observasjoner rapporteres til oss i et tilpasset registreringsskjema.

 

Lappspurv (foto: Frode Falkenberg)
I høyereliggende fjellområder i Sør-Norge synger normalt lappspurven mest tidlig i juni. Dette er med andre ord en god periode for å kartlegge forekomster av arten. FOTO: Frode Falkenberg