Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

EuroBirdwatch dominert av gjess

Under EuroBirdwatch (EBW) helga 3.-4. oktober var det mye gås i bevegelse. Kortnebbgås toppet listen med i alt 57 311 individer, fulgt av grågås med 31 955 individer. Fjorårets mest tallrike art, ringdue, måtte i år nøye seg med 5. plass. Rødhalevarsler på Lista var det mest overraskende funnet.

Av Morten Ree

Publisert 16.10.2020

Det ble totalt registrert 291 276 fugler fordelt på 241 arter under EBW forrige helg. Det var 66 000 færre fugler enn i fjor, og kortnebbgås toppet listen for første gang siden 2011. Hvem som figurerer på topp varierer veldig fra år til år når man begrenser tellingen til en enkelt helg. Kortnebbgås og grågås ble i år observert i et antall på over 89 000 individer til sammen, mens i fjor hadde de to artene samlet ca. 33 000 individer.

Tilbakegang for fjorårets tre på topp

I fjor toppet ringdue, stær og rødvingetrost listene. I år hadde disse tre artene en markant tilbakegang. Det skyldes nok ikke at bestandene har gått ned, men at trekktoppen enten har vært tidligere eller kommer senere. Ringdue satte i fjor ny rekord for alle årlige tellinger med over 77 000 individer, mens i år var tallet bare 15 737. Stæren tok en tredjeplass i årets telling med 18 603, men hadde i fjor over 35 000 individer som en god nummer to bak ringdue. Rødvingetrosten hadde i år 8 400 individer mot fjorårets resultat på mer enn 30 000. Også gråtrosten hadde nedgang noe som tyder på at trosteartene fortsatt holder seg i skog og fjell for å spise bær.

Lite bjørkefink

Bjørkefink pleier alltid å være med blant de mest tallrike, men i år ble den funnet i uvanlig lave antall. I fjor myldret det av bjørkefink utover høsten, men slik er det ikke nå. Kun 9 554 bjørkefink ble talt opp i rene flokker, mens den nok har omtrent halvparten av blandingsflokker med bokfink, slik at antallet nok er rundt 13 000. Men uansett er dette et av de laveste tall som er registrert i alle de år tellingene har pågått, normalt ligger antallet på 20 000 til 35 000.

Sjeldenheter

Høsten er tid for å oppdage sjeldne fugler. Det dukker nesten alltid opp noen godbiter under EBW-helgen. I år kan vi nevne rødhalevarsler fra Lista Fyr (Agder), tundrapiplerke fra øya Sula (Trøndelag) og asiasvartstrupe fra Utsira (Rogaland). Sjansen for å oppleve såkalte «bomber» er jo mye av drivkraften hos mange når de tar med kikkert og teleskop ut i terrenget for å se etter fugl nå på høsten.

Deltakelse

Vi har fått inn resultater fra 760 observatører på artsobservasjoner.no. Der finnes også fullstendige resultater under tema-sidene (lenke nedenfor). Det var få arrangement knyttet opp mot EBW i år, men som vanlig hadde vår avdeling i Buskerud en lokalitetskonkurranse på sju forskjellige fuglelokaliteter, inkludert sine fugletårn. Det er også ønskelig ved senere anledninger at flere fylker trår til og organiserer dette som en slik lokalitetskonkuranse for å få opp interessen for EBW og samtidig skape en konkurransesituasjon.

Ser man på hele EBW-arrangementet som omfatter store deler av Europa og Sentral-Asia så deltok 36 land (BirdLife partnere). Til sammen noterte disse nesten seks millioner fugler. Over 1 700 arrangement med nesten 24 000 deltakere ble arrangert. Finland topper listen over mest observerte fugler med hele 2 527 000 individer.

Resultater

Kortnebbgås
Årets mest tallrike art under EuroBirdwatch var kortnebbgås. Det har ikke skjedd siden 2011. Bildet viser deler av en flokk på nesten 8000 individer fra Selbu i Trøndelag 4. oktober. FOTO: Dag Olav Bollingmo
Rødhalevarsler
Denne rødhalevarsleren fra Sental-Asia var den sjeldneste fuglen som ble observert under EuroBirdwatch 2020. Langveisfareren, som var en årsunge, holdt seg like ved Lista fuglestasjon 3. oktober. FOTO: Tor Egil Høgsås