Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Rekordmange arter rapportert på årets EuroBirdwatch!

Første helga i oktober var den 31. gangen EuroBirdwatch (EBW) ble arrangert som en feiring av fugletrekk og fugleliv i Europa og Sentral-Asia. Vi oppfordret alle til å gå ut i naturen for å registrere fuglearter, og det er 734 personer som har deltatt i år. Vårt ønske er å engasjere flest mulig mennesker til å være nysgjerrige på hvilke fuglearter som finnes i den vakre, norske naturen.

Av Marte Jystad

Publisert 06.10.2023

Rekord i antall arter!

Imponerende 265 arter ble registrert under EuroBirdwatch i Norge. Det er rekord. Forrige toppnotering var 261 arter i 2016.

Finketid

Som vanlig utgjør finkene en stor del av antall fugler som ble observert. Månedsskiftet september/oktober er midt i trekktoppen for bok- og bjørkefink, og til sammen ble over 80 000 av de to artene observert under EuroBirdwatch i Norge. De største mengdene ble sett ved spesielt gode trekklokaliteter, som f.eks. Mølen i Vestfold, der hele 45 000 ble sett trekkende mot nordvest søndag 1. oktober.

Gås, gås, gås og due

Det er ikke bare finkene som opptrer i gode antall på denne tiden av året. Mange gjess ble sett, og de aller fleste var rastende fugler. Kortnebbgåsa dominerer, med over 37 000 individer observert, tett fulgt av grågåsa som det ble registrert 33 400 individer av. Mer overraskende var det at hvitkinnggås kom inn på listen over de ti mest tallrike artene, med 8 700 fugler rapportert. Mesteparten av grå- og kortnebbgjessene rastet i Trøndelag og Viken, mens hvitkinngjessene var mer spredt. For den arten var de beste forekomstene rundt Oslofjorden og på Nordvestlandet.

Tradisjonen tro snuser ringdua på tronen over de mest tallrike artene. I år kom den like bak bok-/bjørkefinkene, og ble rapportert med nesten 46 000 individer. Også for ringdua sin del var det Mølen i Vestfold som virkelig løftet tallene. Søndag 1. oktober trakk hele 30 500 individer sørover forbi lokaliteten.

Sjeldne gjester

I følge med andre gjess ble to eskimogjess sett i Levanger denne helga. Den hekker i arktiske strøk i Nord-Amerika og er en stor sjeldenhet her til lands. I samme åndedrag tar vi med en polargås som ble sett på Ørland i Trøndelag. Det er en mini-utgave av kanadagås som hekker på tundraen i Nord-Amerika og Øst-Asia, og som også er en stor sjeldenhet i Norge. Av annet eksotisk krydder observert i helga tar vi med en svartstork i Stange, Innlandet, kuhegre på Børsesjø i Telemark og lappsanger på Sula, Frøya i Trøndelag.

Rapportering fra arrangementer i BirdLife Norge

I år ble det registrert seks forskjellige arrangementer fra fylkesavdelinger og lokallag. Det ble arrangert fuglekikkerturer, foredrag og telling av fugler fra fuglekikkertårn. 

BirdLife Oslo og Akershus feiret EuroBirdwatch 1.oktober ved Østensjøvannet. Fra klokken 12 ble det registrering av arter på tavle ved observasjonsbua (se bilde). Det fine været bidro til at minst 300 personer passerte, og mange stoppet opp for en fugleprat eller at de tok bilde av artslisten. Flere personer fikk se tre arter rovfugler: hønsehauk (2 ind.), spurvehauk (1 ind.) og musvåk (2 ind.). Uvanlig høyt antall storskarv, men ikke rekord.

BirdLife Nittedal arrangerte tur rundt Bergtjernet. 10 deltakere gikk sammen på fugletur i flott høstvær. De så blant annet 150 rødvingetrost, ravn og hønsehauk. Se hele artslistene fra BirdLife Oslo og Akershus og Nittedals arrangement fra 30.september og 1.oktober her. 

BirdLife Buskerud arrangerte for 18. gang EuroBirdwatch med lokalitetskonkurranse. Vinneren i år ble det nye fugletårnet i Nordfjorden på Ringerike «DNR observasjonstårn Tyrifjorden» med 57 arter. Dette er ny rekord for denne tradisjonsrike konkurransen! Les mer om deres resultater, deltagere og artsliste her. 

I BirdLife Stavanger lokallag ble det arrangert tur, med Stein Tofte, leder for Stavanger lokallag, som turleder. Oppmøte var på Tungenes fyr, og turen gikk til toppen av Tungeneset. Det var 20 deltakere, og det ble sett 5 havørn, 150 myrsniper, lappspurv samt 2 vandrefalker med mer. Det ble sett 37 arter til sammen. 

Se resultatene fra EuroBirdwatch på artsobservasjoner.no: https://www.artsobservasjoner.no/EuroBirdwatch

Samlede resultater for alle deltakerland:
http://www.eurobirdwatch.eu/

 

 

  

BirdLife avdeling Oslo og Akershus
Her viser Håkan Billing, leder av BirdLife Norge avdeling Oslo og Akershus en liste over alle de fugleartene de har sett ved Østensjøvannet 1. oktober på årets EuroBirdwatch. FOTO: Håkan Billing
Stein Tofte, leder av Stavanger lokallag, med utsikt!
Stein Tofte, leder av Stavanger lokallag ved Tungenes fyr i Rogaland. FOTO: Stein Tofte
Bjørkefink
Bjørkefinken (bildet) var nok en gang blant de mest tallrike artene på EuroBirdwatch. Blandingsflokkene med bok- og bjørkefink topper lista i år! FOTO: Frode Falkenberg