Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Resultater fra lokalitetskonkurransen under EuroBirdwatch 2022

Den årlige lokalitetskonkurransen under EuroBirdwatch ble i år arrangert søndag 2. oktober fra kl. 09:00 til 12:00.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 04.10.2022

BirdLife Buskerud sin årlige lokalitetskonkurranse under EuroBirdwatch ble i år arrangert for 17. gang fra kl. 09:00 til 12:00 på søndag 2. oktober. Selv om dagen startet med lett regn, så klarnet det opp og det ble en riktig fin dag for fuglekikking på de seks faste lokalitetspunktene som deltok i årets konkurranse. Dette i sterk kontrast til fjorårets lokalitetskonkurranse som foregikk under håpløse værforhold. Resultatene varierte noe, men i sum ble det et riktig bra resultat med rekordmange 89 arter totalt. Forrige rekord var på maks 82 arter fra 2014 og 2020. Spesielt Fiskumvannet og Eikredammen gjorde det bra jamført tidligere år. Linnesstranda og Grunnane oppnådde et artsantall omtrent på gjennomsnittet fra tidligere år, mens Averøya og Sætrepollen hadde et resultat litt under normalen. Flo sjø under konkurransen begrenset nok artsantallet noe på de tre kystnære lokalitetene Grunnane, Linnesstranda og Sætrepollen.

Totalt 16 personer på 6 lokaliteter observerte til sammen 89 arter og 3524 individer i årets konkurranse, jamført totalt 52 arter og 1326 individer i bunnåret 2021. Vinneren i år ble Fiskumvannet med 54 arter. Dette er det nest beste vinnerresultatet i denne tradisjonsrike konkurransen. Det beste er på 56 arter fra 2007, også det på Fiskumvannet. Andreplassen i år ble delt mellom Averøya og Linnesstranda begge med 41 arter. Øvrige resultater er som vist nedenfor:

  1. Fiskumvannet (Øvre Eiker)          54 arter                 996 ind.             5 deltagere
  2. Averøya (Ringerike)                     41 arter               1366 ind.              2 deltagere
  3. Linnesstranda (Lier)                     41 arter                 560 ind.             2 deltagere
  4. Sætrepollen (Asker)                    33 arter                 374 ind.             1 deltager
  5. Eikredammen (Hemsedal)          32 arter                   96 ind.             5 deltagere
  6. Grunnane (Drammen)                 24 arter                 132 ind.             1 deltager

Totalt 3524 individer var også ganske bra tatt i betraktning av det var lite trost og finkefugl på trekk i år jamført rekordårene 2013 (6698 ind.) og 2019 (5576 ind.). Årets tre mest tallrike arter var: grågås 1369 ind., ringdue 477 ind. og stokkand 264 ind. På landsbasis var de fire mest tallrike artene: kortnebbgås, grågås, bjørkefink og stær. Av mer sjeldne arter som ble observert under årets lokalitets­konkurranse, kan følgende nevnes: stjertand, havelle (ny art for konkurransen), dvergdykker, vannrikse, tundralo og varsler på Fiskumvannet, horndykker og tundralo på Averøya, horndykker på Linnesstranda, nøttekråke i Sætrepollen og kongeørn og fjellvåk på Eikredammen.

Flere detaljer kan leses i vedlegget.

Deltagere på tårnet Fiskumvannet
Fra tårnet på Fiskumvannet. FOTO: S.Stueflotten
Resultater fra lokalitetskonkurransen EBW22
Detaljerte resultater fra lokalitetskonkurransen EBW22 FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)