Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Buskerud
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Buskerud

Velkommen til NOF avd. Buskerud sine nettsider. Her finner du opplysninger om organisasjonen til fylkesavdelingen med tilhørende lokallag og utvalg, samt arrangementer, aktiviteter og prosjekter i regi av fylkesavdelingen.

Besøk også vår egen hjemmeside som har mer utfyllende informasjon om foreningen inkludert vårt nettbaserte tidsskrift Buskskvetten:

www.nofbuskerud.net

Besøk oss også på Facebook der du finner flere nyheter og aktuelt stoff fra NOF avd. Buskerud.

 

Dagens observasjoner

Gå til artsobservasjoner.no

Siste nytt

Alaskasnipe Linnesstranda 18.05.19LRSKs årsrapport for 2019 er nå publisert i Buskskvetten (28.08.2020)

Året 2019 ble et bra år hva gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert tre nye arter for fylket: munkegribb, alaskasnipe og asiasvartstrupe og en ny hybrid: kvinand x lappfiskand. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: gråstrupedykker, toppskarv, egretthegre, svartglente, glente, svarthalespove, tundrasnipe, dvergterne, bieter, svartrødstjert, svartstrupe, busksanger, hauksanger og gulbrynsanger.

Les mer
Fuglenes dag 31. mai 2020Lokalitetskonkurranse på Fuglenes dag 31. mai 2020 (05.06.2020)

NOF avd. Buskerud inviterte nok en gang til lokalitetskonkurranse på Fuglenes dag. Pga. pinsa hadde mange fuglekikkere andre gjøremål, så det endte som i fjor opp som en ren tårnkonkurranse mellom Linnestranda (Lier) og Fiskumvannet (Øvre Eiker). Fiskumvannet endte på 67 arter og Linnesstrtanda på 57 arter observert i løpet av søndagen 31. mai.

Les mer
Årsmelding for NOF avd. Buskerud 2019 (12.03.2020)

Årsmelding for NOF avd. Buskerud 2019 med tilhørende regnskap for 2019 og budsjett for 2020 klar for godkjenning på avlyst årsmøte.

Les mer
Årsmøtet til NOF avd. Buskerud 31. mars er avlyst (12.03.2020)

Årsmøtet til NOF avd. Buskerud tirsdag 31. mars 2020 er avlyst som følge av myndighetenes forbud mot kulturarrangementer og andre pålegg for å begrense spredningen av korona-viruset.

Les mer
Asiasvartstrupe Mo gård 061119Oppdatert artsliste per 2019 for Buskerud fylke med kommuner (04.03.2020)

Den forrige artslista for Buskerud er fra 2012. Ny oppdatert artsliste per 2019 for fylket med tilhørende kommuner er nå publisert i Buskskvetten. I artikkelen gjennomgås også konsekvensene som kommunesammenslåinger og regionsreformen vil ha for artslistene.

Les mer
StorspoverSpover i Buskerud med oppdatert informasjon om årets fugl storspove (21.11.2019)

Spovene er en gruppe store vadefugler i snipefamilien. Artene småspove og storspove er regelmessige, men fåtallige og relativt sjeldne hekkefugler i fylket, mens svarthalespove og lappspove kun er sjeldne trekkgjester.

Les mer

Nyhetsarkiv