Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Innkalling til årsmøte i BirdLife Norge avd. Buskerud 2024

Styret i BirdLife Norge avd. Buskerud har gleden av å invitere til årsmøte i Haug menighets-senter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund mandag 8. april 2024 kl. 18:30.

Publisert 10.03.2024

Til medlemmer av BirdLife Norge avd. Buskerud                                                              

Møteinnkalling

Styret i BirdLife Norge avd. Buskerud har gleden av å invitere til årsmøte i Haug menighets­senter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund mandag 8. april 2024 kl. 18:30.   

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.

2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

3.  Godkjenning av årsmelding for 2023 (i vedlegg).

4.  Godkjenning av årsregnskap for 2023 og budsjett for 2024 (i vedlegg).

5.  Arbeidsplan for 2024.

6.  Valg av styre i BirdLife Norge avd. Buskerud 

Sittende styre:

  • Steinar Stueflotten               Leder                               På valg 2024            tar gjenvalg (1 år)
  • Lars Dolmen                          Kasserer                           På valg 2024            tar gjenvalg (2 år)
  • Jens Tøndel Fossum              Styremedlem                   På valg 2025            ikke på valg
  • Rolf E. Andersen                   Styremedlem                    På valg 2025            ikke på valg
  • Erik Kristoffersen                  Styremedlem                    På valg 2025            ikke på valg
  • Jens Erik Nygård                   Styremedlem                    På valg 2024            tar gjenvalg (2 år)
  • Melvin Åsum                         Vararepresentant             På valg 2024            tar ikke gjenvalg

  • Per Øystein Klunderud          Revisor                             På valg 2025            ikke på valg

7.  Valgkomité

      Styret har innstilt følgende medlemmer til ny valgkomité:

  • Per Øystein Klunderud          velges for 2 år.
  • Andreas Hessvik-Trøite         velges for 1 år.

8.  Endring av vedtekter som følge av ny valgkomité.

9.  Kontingentandeler - fordelingsnøkkel mellom fylkesavdeling og lokallag.

10.  Fastsettelse av lokalt tillegg i kontingenten for 2025.

11. Innkomne forslag (ingen).

VELKOMMEN

En oversikt over medlemskontingenten i BirdLife Norge finner du her: https://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/info.php 

Det lokale tillegget til den obligatoriske grunnkontingenten er frivillig. Dette tillegget går i sin helhet til fordeling mellom fylkesavdeling og lokallag og inkluderer lokale medlemstilbud som tidsskrift, ekskursjoner, møter og andre tilbud fra fylkesavdeling og lokallag. For å få best utbytte av ditt medlemskap i BirdLife Buskerud med tilhørende lokallag, anbefaler vi at du inkluderer det lokale tillegget i medlemskontingenten din.

Med vennlig hilsen
BirdLife Buskerud
Steinar Stueflotten
Leder

Årsmelding 2023
FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)
Årsregnskap 2023
FOTO: BirdLife Buskerud Last ned (PDF)
Budsjett 2024
Last ned (PDF)